בשביל מה צריך תזרים מזומנים?

מהי חשיבות דוח תזרים מזומנים בעסקים?

עסקים נסגרים למרות שהם רווחיים, אז למה הם נסגרים? התשובה הינה ניהול כושל של תזרים המזומנים בעסק. המטרה הראשונה של העסק הינה להזרים הכנסה לכיסו של הבעלים בעסק ולא להיות רק רווחיים. הדו"ח אם כך משקף את יתרת המזומן שתעמוד לרשות העסק בכל נקודת זמן בעתיד.

למה כל כך חשוב לנהל תזרים מזומנים נכון?

 • ניהול יומיומי של הכספים בעסק, מהווה "מד דופק כספי עסקי".
 • הקמה וניהול תוכנית תזרים מזומנים שנתית הינה המפתח והבסיס עליו ניתן לקבל החלטות ניהוליות מושכלות הקשורות לניהול הכספי בעסק. עסק עלול להימצא במצבים שונים על ציר השנים, לדוגמא:
 1. רווחה כלכלית-עסקית ואיך ניתן להמשיך לצמוח ולהתפתח.
 2. מצב חרום עסקי ואילו מהלכים עסקים נדרשים על מנת להבריא את העסק.
 3. יציאה ממצב של תקיעות עסקית לאורך תקפה ארוכה.
 • עבודה נכונה מול הבנקים ומניעת חריגה ממסגרת האשראי המאושרת ע"י הבנק.
 • תזרים המזומנים מפרט את מכלול המידע נכון לתאריך נתון אודות תזרים ההכנסות וההוצאות של העסק והנגזרת מכך – היתרה הצפויה בחשבון לכל יום עתידי.
 • מערכת הנהלת החשבונות מעניקה מידע על הנעשה בעסק באופן היסטורי ולא און ליין בכל רגע נתון.
 • תזרים המזומנים מאפשר לחזות את מצב חשבון הבנק בעתיד (צפי הכנסות והוצאות).
 • ניהול תזרים מזומנים נכון מסייע ליצור בקרה ניהולית כספית בעסק. בקרה זו גורמת להתייעלות ולהגדלת הרווחיות בעסק (כולל הקטנת גובה יתרת המינוס או הגדלת יתרת הפלוס בחשבון הבנק).
 • עסק ללא תזרים מזומנים עלול לקרוס גם אם הוא מרווח כתוצאה מאי ידיעה מה קורה בעסק.
 • בעל עסק יכול לדעת מראש מתי יגיע למצב של חריגה מהמסגרות ולפעול על מנת למנוע מצב שכזה בעוד מועד.
 • בניהול נכון של תזרים מזומנים ניתן להקטין את התלות באשראי הבנקאי כמקור עיקרי לפעילות השוטפת של העסק ולא רק שכך בדרך כלל בעלי עסקים מגדילים עוד ועוד את האשראי מהבנק במקום להקטינו.
 • עסק אשר גדל בקצב גדל והולך, ואיתו גדל ההון החוזר, נמצא בסיכון לחנק אשראי גדול מאוד, זו למעשה אחת הסיבות השכיחות לסגירת עסקים קטנים ובינוניים בישראל. בעזרת ניהול תזרים מזומנים מיטבי ניתן למנוע חנק אשראי.

אשראי נדרש לשיפור התזרים

 • התזרים מראה כמה אשראי יש לצורך בעת הקמת העסק, מהם התאריכים בהם אסור להגדיל את ההוצאות מחשבון הבנק, מתי נדרש לדחות תשלומים ולהרוויח ימי אשראי, קיצוץ הוצאות, מתי העסק עלול להיות בחריגה בנקאית עליה ישלם ריבית גבוהה יותר ו/או ליצור מצב בו הבנק עלול להחזיר צ'קים של העסק, בהתאמה מתי נדרש לעצור את השיווק והמכירות ולהשקיע מאמץ גדול יותר בהגברת הגבייה, מתי ליצור קשר עם הבנקאי אתו אני עובד – לידע את הבנק על מצב חריגה אפשרי ומה עלי לבקש מהבנק על מנת לעבור את ימי החריגה (לקיחת אשראי כאשר מצב החשבון מאפשר זאת), דחיית השקעות-הוצאות חדשות או מיוחדות לא הכרחיות, קיצוץ באשראי לקוחות ועוד. . .
 • טיפול בחסר של מזומנים זמני או מתמשך מתבצע על סמך דו"ח תזרים מזומנים אמין, מדויק ועקבי, היוצר יחסי אמון עם מקור מימון פנים או חוץ בנקאי לאחר ששוכנע על בסיס תוכנית מפורטת ותזרים מזומנים שיוכל לקבל את כספו בחזרה בתנאים שנקבעו.

נתוני התזרים מתחלקים לשני סוגים עיקריים :

 • הכנסות והוצאות עתידיות ברמת ודאות גבוהה.
 • הכנסות והוצאות עתידיות משוערות על פי נתוני העבר והערכת מנהלי העסק לעתיד.

בהכנת התזרים חלה עלינו חובת הזהירות ברישום ה :

 • שמרנות ברישום הכנסות.
 • רישום כל ההוצאות וגם הקטנה ביותר.
 • רשום הוצאות צפויות לפי התוכנית העסקית וצפי הגידול במכירות.
 • אל תשכחו את ההוצאות הבלתי צפויות, כלומר הוסף הוצאות בלתי צפויות או הוצאות מיוחדות מעת לעת לפי הצורך.
 • בצע עדכון יום יומי מול דפי בנק.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ פיננסי לעסקים

ייעוץ כלכלי לעסקים קטנים ובינוניים

ניהול כספים

ניהול כספים בעסקים קטנים ובינוניים

תוכנית הבראה ליצירת מפנה