הנחה בארנונה לעסקים

בעלי עסקים, היקף ההכנסות שלכם נפגע בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה?
אל תפספסו את ההזדמנות לקבל הנחה בסך 95% בארנונה ופטור מלא בחודשי הסגר.

הנחה של 95% בארנונה לעסקים

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר עד יוני 2021.

בידקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בעמוד זה.
במידה והעסק אכן עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.

אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:

 • עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
 • עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
 • עסקים הזכאים למענק הוצאות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, כלומר הוכיחו ירידה של מעל25% במחזור ההכנסות, זכאים לפטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • עסקים חדשים שהחלו לפעול ב2019 ועסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020, ההשוואה תיעשה לפי ממוצע מחזור עסקאות, תוכלו למצוא את הסבר החישוב בלינק זה של רשות המיסים
 • במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.

שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

תקופות זכאות למענק המזכות בהנחה בארנונה

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים בחודשיים הקודמים. ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני. החל מתקופת הזכאות השניה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים. להלן פירוט תקופות ההנחה ותקופות בדיקות הזכאות בהתאם להנחיות הבדיקה הנ"ל:

 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מאי-יוני 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים יולי-אוגוסט 2020
 • פטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, יקבע לפי זכאות למענק במחזור בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 (הוכיחו פגיעה של יותר מ 25% בהכנסות בחודשים ספטמבר-אוקטובר)
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ינואר-פברואר 2021
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי-יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2021

– ההנחה בארנונה בחודשים ינואר עד יוני 2021 הינה בכפוף לכך שתתקיים הזכאות למענק הוצאות קבועות כפי שיקבע על ידי שר האוצר.
– לתשומת ליבכם:
בקשות להנחה עבור חודשים ינואר-פברואר 2020 בהתאם להחלטת הממשלה (החלטה מס' 708 מיום 4.1.2021), הופחת שיעור הפגיעה הנדרש לצורך קבלת הנחה לעסקים שהמחזור שלהם עד 100 מלש"ח ל-25%, ולעסקים שמחזורם מעל 100 מלש"ח ועד 200 מלש"ח 40% (במקום ירידה של 60).
שינויים אלו יכנסו לתוקף לאחר חתימת שר הפנים על התקנות.
הגשת בקשות להנחה מארנונה עבור חודשים ינואר-פברואר תיפתח לאחר אישור התקנות על ידי שר הפנים.

איך מקבלים את ההנחה?

תהליך קבלת ההנחה כולל שני שלבים ודורש קבלת אישור זכאות מקדים מרשות המיסים.

לקבלת הנחה – צור קשר