הקמת מרכז מבקרים – לתיירות כפרית חקלאית

הקמת מרכז מבקרים לתיירות כפרית בעסקים חקלאיים

תכנית פיתוח הכפר

"הקמת מרכז מבקרים לתיירות כפרית" בעסקים חקלאיים – משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל תמיכה בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא ובהתאם להוראת תכ"מ 6.2.1.

רקע לתמיכה ומטרתה

בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר תכנית לפיתוח הכפר לשנים 2015-2020.

המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה.

מטרות תכנית פיתוח הכפר :

  1. עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים והדגשת התרומה לייצוב ופיתוח החקלאות, לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ולטיפוח ערכי סביבה ונוף במרחב הכפרי.
  2. חיזוק הקהילה הכפרית והעצמתה בצד שימור המורשת החקלאית והכפרית, פיתוח הישוב הכפרי בישראל, במגוון צורותיו, כצורת ישוב ייחודית.
  3. גיוון הבסיס הכלכלי של הישוב הכפרי, בדגש על יזמות כפרית ותיירות כפרית.

יעד התמיכות במרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית

מרכז מבקרים הינו מוקד התכנסות לקהל מבקרים במשק חקלאי, בתוך או בצמוד לפעילות המתקיימת בו. המרכז מיועד לחשוף בפני המבקרים באמצעים חזותיים או אמצעים אחרים את הפעילות החקלאית או הכפרית, את מוצרי המשק ו/או את הרעיון שבסיס הקמתו ופעילותו. הדרישות לתכנון מרכז מבקרים
לתיירות כפרית חקלאית מפורטות בתדריך שבסעיף 14.

יעד התמיכות בעסקים קטנים

התמיכה בעסקים קטנים באה לתת מענה לפיתוח כלכלי עסקי במשק החקלאי, בדגש לנושאים שאינם מטופלים דרך מסגרות קיימות במשרד. סוג תמיכה

  • זה נותן אפשרות להגשת בקשה ע"י תושב בודד או קבוצה של בעלי עניין לקבלת תמיכה ישירה בתחומים שלהן:תמיכה בתשתיות לעסקים קטנים במרחב הכפרי לצורך עידוד גיוון התעסוקות במרחב הכפרי. התמיכה תהיה בתעסוקות המפורטות בהחלטת רמ"י 1316.
  • תמיכה בקיום ופיתוח יזמות כפרית במרחב הכפרי, בתחומים שונים, כגון פעילות נלווית לפעילות חקלאית, תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילויות חינוך לחקלאות ומורשת הכפר.

רוצה לדעת עוד? מוזמן לפנות ולקבל את הסיוע שלנו בכל שנדרש.

מעוניינים להגיש בקשה? יצירת קשר

אולי יעניין אותך גם :

ניהול עסקי משפחתי -משק חקלאי רווחי, איך ניתן?

ייעוץ לעסקים משפחתיים וניהול כלכלת המשפחה

אימון לעסקים משפחתיים