הרשות לחדשנות – מסלולי השקעה

הרשות לחדשנות – מסלולי השקעה

"הרשות לחדשנות : מסלולי השקעה" – מדינת ישראל רואה בחדשנות משאב יקר ערך ומרכיב הכרחי להבטחת שגשוגו הכלכלי של המשק הישראלי. רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. ביתר פירוט, משימות רשות החדשנות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית והתרבות היזמית בישראל, והגדלת הערך הכלכלי שאלו מניבים למשק הישראלי, בתרומה לתוצר וליצוא, ביצירת תעסוקה איכותית ובשימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית.
הרשות מגבשת מדיניות למימוש המשימה ומבצעת אותה באמצעות מסלולי תמיכה וכלי מימון וסיוע מגוונים. כמו כן, הרשות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל, עוקבת ומנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו"ל, ויוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות ברחבי העולם כדי לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה ובמשק הישראלי.

זירות חדשנות

הרשות מאורגנת במבנה של זירות חדשנות. זירות אלו מוכוונות משימה ולקוח, והן כוללות "ארגזי כלים" ייחודיים, המציעים מענה מותאם, כולל ומקיף לצרכים המשתנים של לקוחותיהן: יזם היי-טק בתחילת הדרך, חברה בוגרת המפתחת מוצרים או תהליכי ייצור חדשים, קבוצת מחקר אקדמית המבקשת להפוך תגלית למוצר, חברת ענק רב-לאומית זרה המעוניינת לשתף פעולה עם חברות מקומיות, חברה ישראלית המחפשת שווקים חדשים בחו"ל, בעל מפעל ותיק מתחומי הייצור המתקדם השואף לרתום חדשנות אל מנועי הצמיחה של מפעלו, ועוד.

זירות הפעולה של רשות החדשנות הן:

  • זירת תשתיות טכנולוגיות – תומכת בתשתיות מחקר, בטכנולוגיות פורצות דרך ובגשרים בין האקדמיה לתעשייה.
  • זירת הזנק – מסייעת ליזמים בראשית צעדיהם לפתח רעיון טכנולוגי חדש לכדי מוצר ולהמשיך לשלבי גיוס מתקדמים ומכירות.
  • זירת צמיחה –  מסייעת לחברות צעירות ובוגרות לצמוח באמצעות חדשנות טכנולוגית.
  • זירת ייצור מתקדם – תומכת בשיפור התחרותיות והפריון בתעשיות הייצור על בסיס חדשנות טכנולוגית.
  • הזירה חברתית-ציבורית – תומכת בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות וציבוריות ופועלת להגדלת וגיוון היצע ההון האנושי עתיר הידע במערכת החדשנות הישראלית.
  • החטיבה הבינלאומית – מסייעת לחברות ישראליות לפרוץ לשווקים בינלאומיים, באמצעות מימון שיתופי פעולה במו"פ עם חברות זרות.
  • איסרד –  המנהלת הישראלית למו"פ האירופי, תומכת בשיתוף חברות ישראליות בתכניות מסגרת של האיחוד האירופי.

מסלולי השקעה – להגשת בקשה להשקעה

שאלות נפוצות

זירת הזנק

חברות בצמיחה

חברתי ציבורי

מערך בינלאומי

תשתית טכנולוגיות

ייצור מתקדם