חקר עבודה ושיפור שיטות

הנדסת ייצור : הנדסת שיטות, מדידת עבודה, שכר עידוד

חקר עבודה ושיפור שיטות : המטרה קביעת זמני תקן הדרושים לביצוע פעולות ייצור או שירות שונות. כלומר, זמן תקני או סטנדרטי לביצוע פעולה על ידי עובד מיומן, בקצב עבודה נורמלי, בשיטה ובתנאים מסוימים.

חקר עבודה, מדידת ביצועים, שיפור שיטות

השימושים העיקריים במדידת עבודה, זמני תקן הינם : תכנון – קביעת תקן כוח אדם, קביעת סדר זימון עבודה או פעולות (פעולות ומשאבים) לביצוע על רצפת המפעל, איזון קו ייצור. תמחור (הערכה תמחירנית של עבודות) – חישוב עלות מרכיב העבודה בעלות הכללית של המוצר או השירות. בסיס לתמחיר הצעות מחיר לביצוע עבודות בקבלנות משנה. פיקוח ובקרה – כלי להשוואה בין שיטות עבודה שונות. כלי לפיקוח ובקרה על ביצועי העובדים. בסיס לקביעת שכר עידוד.

זמני התקן כוללים : תוספות זמן שיש להתחשב בהם, תוספות זמן אישיות, תוספות עייפות, תוספות להפרעות בלתי נמנעות / צפויות.

טכניקות של מדידת עבודה

  • חקר זמן – קביעת הזמן הנורמלי בהסתמך על מדידת הזמן בפועל בשעון עצר וביצוע הערכת קצב.
  • תהליך חקר זמן – אימות שהשלב-פעולה נעשית כפי שצריך לעשות אותה. בחירת עובדים מיומנים בשיטת העבודה, לצורך התצפית (לא מהירים ולא איטיים מדי, קצב רגיל 100%). חלוקת התהליך לפעולות-שלבי ביצוע. מדידה בפועל של הזמן הדרוש לביצוע כל פעולה-שלב במשך מספר פעמים. חישוב הזמן הממוצע לפעולה-שלב. מתן ציון לקצב ביצוע התהליך, שבו פעולות או שלבים שונים מתבצעים. חישוב הזמן הנורמלי שדרוש לביצוע פעולה-שלב. קביעת אחוז התוספות. חישוב הזמן התקני.
  • זמני תנועות קבועים מראש – קביעת הזמן הנורמלי לביצוע הפעולה, המסתמכת על טבלאות נתונים של זמנים נורמליים של האלמנטים המרכיבים את הפעולה (זמני תנועה קבועים מראש – זתק"מ). אחת השיטות המקובלות ביותר עד היום הינה MTM (Method Time Measurement).
  • דגימת עבודה – דגימת עבודה עוסקת בקביעת הזמן התקני לביצוע הפעולה, באמצעות הערכה מדגמית של אחוזי הזמן, שבו העובדים עוסקים בעבודות יצרניות ובפעולות אחרות, הערכת קצב עבודתם, ומדידת התפוקה שנעשתה בעת ביצוע הדגימה. דגימה רב-תצפיתית היא טכניקה של תצפיות אקראיות, שבעזרתן ניתן להעריך את הסתברות המערכת להימצאות במצבים דומים בעתיד. בעזרת דגימה זו ניתן להעריך תעסוקת עובדים, שמישות ציוד, אי שמישות ציוד, ניתוח פעילויות.
  • השלב הבא : קביעת גודל מדגם או מספר תצפיות נדרשות. קביעת אקראיות של התצפיות ותדירותן. קביעת הזמן התקני. מציאת התפוקה בתקופת הדגימה. אומדן קצב העבודה. חישוב הזמן הנורמלי לביצוע יחידת מוצר / למתן שירות.
  • זמני תקן סטטיסטיים – הקצבת זמן לביצוע פעולה או פעולות דומות, בהתבסס על מאפיינים טכניים של הפעולה או בהתאם לזמן ביצוע ידוע מהעבר.

ראיונות אישיים – ביצוע ראיונות אישיים עם בעלי התפקידים השונים במערך הייצור, התפעול, הלוגיסטיקה, הבטחת איכות וביקורת איכות ("שרשרת האספקה") בארגון.

חקר שיטות עבודה – חקר ביצועים

ביצוע תצפיות ומדידת עבודה הן לקווי ייצור והן לתחנות עבודה, לשם קביעת תקני ביצוע, איתור בעיות בזרימת החומרים, התכנון או בסידור תחנת העובד, חישובי יעילות של עובדים ומערכות כבסיס לתכנון מערכת תגמולים לעובד. כל זאת במטרה להגדיל את פריון העבודה ולקצר זמנים.

מדידת עבודה

לימוד תהליכי העבודה ופעילויות העיקריות. רישום תזרים תהליך עבודה במצב הקיים – לעומת תזרים תהליך במצב המשופר כנדרש. לאחר הסכמה על תהליך עבודה משופר-מתוקן, ביצוע מדידת זמנים לסדרת ייצור של כל מוצר נבדק וקביעת הזמן התקני לביצוע תהליך ייצור נכון על פי תזרים התהליך החדש שנקבע ביחד עם מנהל תחנת העבודה בייצור / מנהל מחלקה בייצור / מנהל ייצור / מנהל תפעול / מנהל המפעל לאורך כל תהליך הייצור של המוצר (קביעת זמן תקן לייצור והתפוקות למוצר /ים והתהליכים).

תכנון והגדרת עצי מוצר – בדיקה, ניתוח ושיפור של עצי המוצר לפריטים שנמדדו עבורם הזמנים, כולל: השלמה של עצי מוצר בכל רמה עפ"י הצורך, ניתוח תמחירי של עצי מוצר – קביעת מחירי עלות ומכירה, הוזלת עלויות והגדלת הרווחיות.

בדיקת שיטת התמחיר והמחרה הקיימים – ליין מוצרי הארגון ושיפור בהתאם לממצאים (להגדלת הרווחיות של העסק שלך).

  • זמני השבתות (אובדן זמן בייצור) – בדיקת דיווח זמני השבתות קווי ייצור ותחנות עבודה. בדיקת האפשרויות למניעת זמני השבתה (תכנון מנהלי חסר, אחזקה מונעת, חוסר במכירות).
  • תכנון פעילות (תכנון פיקוח ייצור ושירות) – בדיקת שיטה לתכנון תהליכי הייצור או שירות בארגון.
  • הכנת דוח מסכם – מסקנות, המלצות ושינויים נדרשים או מהלכים נדרשים לצורך השגת היעדים שהוגדרו (שיפור תהליכים ושיטות עבודה).
  • פגישת הנהלה – הצגת הממצאים, עריכת דיון וקבלת החלטות לגבי יישום ההמלצות.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

שיטות ניהול מתקדמות להתייעלות ואופטימיזציה

מה זה או"ש (ארגון ושיטות עבודה)?

שיפור איכות וביצועי האחזקה – איך ניתן ומדידת השיפור איך אפשר?

הבטחת איכות ומצויינות עסקית

מהן האפשרויות למניעת טעויות אנוש?

ייעוץ ארגוני