הכל נשאר במשפחה?

עסקי משפחתי – הייעוץ והליווי שלנו מעצימים את היתרונות הטמונים בעסקים משפחתיים, מלמדים להתמודד במקצועיות עם כל המצבים, ומכשירים את הקרקע לדורות הבאים. איתנו כל עסק משפחתי זוכה לאיזון הנכון!

הכל נשאר במשפחה?

לא כאשר מדובר בעסקים משפחתיים – במקרה הזה כדאי ליווי ו "ייעוץ עסקי משפחתי" מבחוץ !

בשטרן יועצי ניהול אנו מתמחים במתן פתרונות לעסקים בבעלות משפחתית.

ייעוץ עסקי לעסקים משפחתיים

אנו מטפלים במשפחות עם עסקים פעילים ובמשפחות בעלות רכוש נזיל, המעוניינות להשקיע בעסקים חדשים. מומחינו מיישמים בייעוץ לעסקים משפחתיים ידע בין – תחומי המכוון להמשכיות וחיות העסק, שלמות המשפחה, הימנעות ממאבקי שליטה, שמירה על שווי הרכוש העסקי והפרטי ודאגה לדור הנוכחי ולדור הבא בעסק. הניסיון שצברנו בתחום זה מאפשר לנו לנבא תהליכים, לזהות מוקדי בעיות ולתת פתרונות בתחומים הבאים ואף מעבר אליהם, "ייעוץ עסקי לעסק משפחתי" :

 • ביצוע אבחון ארגוני (אבחון כללי, אבחון ממוקד פעילות, אבחון בעלי תפקידים, אבחון לזיהוי בעיות ספציפיות).
 • גיבוש החזון העסקי ומטרות העסק המשפחתי.
 • שמירה על "רוח המשפחה" וסגנונה מחד והבטחת ניהול פורמאלי מאידך.
 • קביעת מנגנונים להתנהלות הארגונית עסקית (כולל פתרונות מבניים – אישיים – תקשורת ומימוניים) .
 • גיבוש ובניית אמנה משפחתית.
 • בניית מנגנונים.
 • הגדרת מצבי קבלת החלטות.
 • הפרדה בין העסק למשפחה.
 • הקמה ותפעול דירקטוריון / מועצת מנהלים / חבר נאמנים בעסק משפחתי.
 • הגדרה וחלוקת תפקידים.
 • קביעת הקריטריונים למילוי כל תפקיד.
 • שיתוף בני משפחה ועובדים בניהול.
 • מינוי מנהלים (לדוגמא: מנכ"ל חיצוני לעסק), ליווי ופיתוח מנהלים.
 • קביעת שיטה להערכה ותגמול עובדים / בני משפחה.
 • קביעת "מסלולי התקדמות" מקצועית בעסק (תכנון קריירה לבני משפחה ולעובדים שאינם בני משפחה).
 • בניית הסכם העסקה לבני משפחה.
 • עשיית עסקים עם בני משפחה.
 • מיסוד ישיבות ניהול בעסק.
 • בניית שגרות ניהוליות.
 • שיפור שיטות הניהול – השבחת הניהול והקניית שיטות ניהול מתקדמות.
 • ליווי תהליכי שינויי בעסקים משפחתיים.
 • תקשורת בעסק ובמשפחה.
 • מתן כלים לטיפול בקונפליקטים משפחתיים – עסקיים.
 • גישור בקונפליקטים משפחתיים במטרה לשפר את התפקוד העסקי.
 • מעבר בין דורי – דאגה לדור השני ולדור המייסדים.
 • חניכת העסק במעבר מדור לדור.
 • ניהול כלכלת המשפחה.
 • תכנון פיננסי בעסק משפחתי.
 • אימון עסקי משפחתי.
 • ניהול משאבי אנוש במיקור חוץ בעסק משפחתי.
 • בדיקות מצב תקופתיות.

"עסק משפחתי ייעוץ" – התייחסות מקצועית לנושא עסקים משפחתיים, תוך הסתייעות בשירותי מומחים, תבטיח את ניהולו התקין בהווה ואת המשכיותו בעתיד.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ לעסקים משפחתיים

אימון לעסקים משפחתיים

מנכ"ל / סמנכ"ל במיקור חוץ

ניהול עסק משפחתי

ניהול כלכלת המשפחה

ייעוץ לעסק חקלאי משפחתי