הגשת בקשה לכלי סיוע "שוברים למעסיקים"

על המסלול

מעסיקים – מעסיקים עובדים מגוונים ויכולים לקבל תמריץ כספי של עד 22,250 ש"ח