בסיס נתונים – מסדי נתונים (Data Bases), מהם?

בסיס נתונים – מסד נתונים הוא המענה הטכנולוגי לדרישות של שילוב קבצי נתונים למערכת משולבת אחת, ומאפשר נגישות של עיבוד הנתונים בארגון. הוא מעריך נתונים מסודר הנשלט ע"י מערכת לניהול מסדי נתונים Dbms – Data Syatem Management Base. שמשמשת ממשק בין המשתמשים למסד הנתונים מטרתם היא יצירת מנגנונים לאחסון נתונים באופן שיאפשר נגישות גבוהה לנתונים ע"י מספר רב של משתמשים בו זמנית ושליפת המידע מתוך הנתונים במגוון של חתכים – העברת הנתונים בין יישומים.

ארגון נתונים באמצעות מסד

ארגון הנתונים באמצעות מסד הנתונים נועד לטפל במשולב בכל הנתונים הממוחשבים של הארגון תוך מתן תשובה ל : איתור ושליפת רשומות – זיהוי הרשומות הרלוונטיות בקובץ בהתאם לדרישות הספציפיות של המשתמש.

עדכון רשומות – טיפול בכל אפיקי הנתונים הנכנסים למסד הנתונים – יצירת רשומות חדשות, מחיקת רשומות קיימות שינוי ערכים בשדות של רשומה. שינויים במבני הנתונים – עריכת שינויים במבנה הנתונים – במבנה השדות תכונותיו של ה- Data Base וה- Dbms.

אי תלות הנתונים – המשתמש לא צריך לדעת את מבנה הנתונים הפיסי אלא רק את מבנה הנתונים הלוגי – שדות רושמה קובץ….

הפרדת הנתונים מהתוכניות – הגדרת מבנה הנתונים מתבצעת פעם אחת ובאופן בלעדי במסד הנתונים בלבד ולא בכל אחת מתוכניות היישום הנפרדות.

מניעת כפילות נתונים – כל פריט מופיע פעם אחת בלבד בבסיס הנתונים.

גמישות – מתאפשרת גמישות לשינויים באחסון הנתונים וגמישות המאגרים להרחבתה של מ"מ. ומאפשר גם את התאמה מבנה הנתונים ואופי אחסונם לשינויים החלים בארגון.

גיבוי והתאוששות – ה-Dbms מפעילה גיבוי אוטומטי לנתונים במאגר הנתונים. ומטפלת בשיחזור נתונים לאחר תקלה.

אמינות שלמות ואיכות – הגנה על אמינות שלמות ואיכות הנתונים ומבצעת כמה מבדיקות התקינות והסבירות של הנתונים לפי כתיבתם במסד הנתונים.

בטיחות הנתונים – אפשר להפעיל מערכת הרשאות.

שיתוף נתונים – מאפשרת לתוכניות יישום רבות להשתמש בו זמנית במסד הנתונים בלי לפגוע בסודיות הנתונים המאוחסנים בו.

תיעוד משולב – תיעוד מרכזי משולב של הנתונים. מתבסס בעיקר על מילון ממוחש (Data Dictionary) המכיל מידע על הנתונים.

סיוע בעיבוד נתונים – מנגנונים להגדרת שאילתות על הנתונים הנאגרים במסדי הנתונים באמצעות מחולל שאילתות מקוונו. וסיוע בהפקת דוחות באמצעות מחולל דוחות. שני אלו הם חלק מהתוכנה של Dbms.

אולי יעניין אותך גם :

ניהול המידע ומחשוב העסק

תכנון והקמת מפעלים ומחסנים