הבראת עסקים וחברות בקשיים – סיפור על שלוש מעטפות בניהול

הבראת עסקים וחברות בקשיים – מנהל נכנס לתפקיד, וקיבל מקודמו שלוש מעטפות חתומות. "אם תיקלע לצרות, פתח את שלושת המעטפות לפי הסדר". לאחר מספר חודשים נקלע העסק לצרות, המנהל נזכר בקודמו ופתח את המעטפה הראשונה ובה היה כתוב: "אם אתה בצרות, תאשים את קודמך בתפקיד והכל יסתדר". המנהל אכן האשים את קודמו בתפקיד, ואכן הכל נרגע. כעבור שנה החברה נקלעה שוב לצרות, המנהל פתח את המעטפה השנייה שבה היה כתוב: "אם אתה שוב בצרות, תאשים את הממשלה והכל יסתדר". המנהל האשים את הממשלה, ואכן העסק התייצב.
הבראת עסקים וחברות בקשיים – לאחר חצי שנה נוספת, שוב נקלע העסק לקשיים. כשהמנהל פתח את המעטפה השלישית הוא קרא: "הכן שלוש מעטפות"…
עוד מרכיב מהותי של ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים עשוי להיות גיבוש תוכנית הבראה. מרכיב זה רלוונטי באופן טבעי ל עסקים מדשדשים או כושלים, כשבשלב ראשון ימופו הגורמים לקשיים …
אולי יעניין אותך גם :