הערכת שווי מהי ולמה היא נדרשת?

הערכת שווי נדרשת למגוון רחב של צרכים-מטרות: לרבות רכישה או מכירה של חברות או מניות בעלות, מיזוג עסקי, עסקאות עם בעלי עניין בחברות אחרות, שותפויות, פעילויות עסקיות, מוניטין, פטנטים, מלאי, ציוד, אופציות ונכסים פיננסיים אחרים, השפעות וצרכי מס, צרכים חשבונאים ועוד. הערכת שווי לחברה משמשת בדרך כלל כבסיס לניהול משא ומתן.

הערכת שווי מעמיקה ויסודית, מפורטת ומקצועית תנטרל סיכונים אותם ניתן לצפות מראש ויאפשרו לך להיערך אליהם מבעוד מועד עוד לפני הכניסה להשקעה כספית. הערכת שווי מתבצעת בדרך כלל ע"י אחד מהצדדים : המשקיע, היזם, בעל העסק, כאשר הצד השני למכירה או הקניה יבצע בדיקת נאותות להערכת שווי, אשר תוצג בפניו.

שיטות החישוב להערכת שווי חברה הינם רבות ומגוונות, נוכל לסייע לך לבחור את העסקה הנכונה ביותר עבורך.

ערך נוכחי של תזרים מזומנים

 • ערך נוכחי של תזרים מזומנים – שווי חברה (הערכת שווי בהנחה שהחברה אינה ממונפת, הערכת שווי בהנחה שהחברה ממונפת) = ערך נוכחי של תזרים המזומנים העתידי הצפוי מהחברה. ערכו בהווה של סכומי הכסף שיתקבלו בעתיד. תזרים המזומנים של חברה עשוי להיווצר משני מקורות: מהפעילות העסקית של החברה. ממימוש הנכסים (פחות ההתחייבויות) של החברה.

שיטת המכפיל

 • שיטת המכפיל – שווי החברה הוא הרווח השנתי (לפני פחת וריבית) כפול במכפיל מסוים (מכפיל רווח, מכפיל הון, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים מזומנים). לדוגמא: אם הרווח של החברה הינו 500,000 ש"ח והמכפיל הינו 4 אז שווי החברה הינו 2,000,000 ש"ח למכירה / קניה. החישוב הזה אינו כולל נכסים והתחייבויות של החברה שאינם דרושים או נגזרים מהפעילות שממנה נוצר הרווח. אם למשל החברה חייבת לבנק 1,000,000 ש"ח אז או שערך החברה הוא רק 1,000,000 ש"ח, או שהחברה תימכר ללא החוב לבנק. יוצא מכך שכדי לחשב שווי על פי שיטת המכפיל יש לאמוד 3 פרמטרים לחישוב: הרווח השנתי, המכפיל (הערכת הצפי לגידול / פוטנציאל שוק. הערכת היכולת של העסק ליצור תזרים מזומנים גדול יותר ורווחי יותר. תשואה על ההשקעה מה הערכה או צפי החזר השקעה ורווח תוך כמה זמן?) ושווי הנכסים וההתחייבויות שאינם קשורים ליצירת הרווחים.

שיטת השווי הנכסי

 • שיטת השווי הנכסי – בשיטת השווי הנכסי יש להעריך את שוויה של החברה עפ"י ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. לצורך ביצוע הערכת השווי בשיטה זו, לוקחים את יתרת הנכסים וההתחייבויות במאזן ומבצעים אומדן לערכם הכלכלי, כלומר בשונה מ "השווי בספרים", מה שמכונה הערך הנכסי של החברה מתייחס לערכי המימוש נטו של הנכסים וההתחייבויות.

השוואה לחברות / עסקאות דומות

 • השוואה לחברות / עסקאות דומות – בשיטה זו מערכים את החברה על בסיס השוואה לעסקאות מכירה דומות. מכיוון שרוב העסקאות המכירה הן פרטיות, החסרון בשיטה זו הינו היא באיתור העסקאות והנתונים של החברות עם מאפיינים תפעוליים ופיננסיים דומים. לכל השיטות ישנם יתרונות וחסרונות, לכן מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע שזו ההתמחות שלו!

שלבי עבודה :

 • כאשר מדובר ברכישה של חברות, הקונה בדרך כלל מבצע תהליך של בדיקה מקדמית (המכונה דיו-דיליג'נס Due Diligence). תהליך של בדיקה ומחקר על נאותות עסקית ופיננסית של החברה אותה הוא מעוניין לרכוש.
 • לתהליך הבדיקה המקדמית ארבע מטרות עיקריות : לקבוע או לאמת את שווי העסק או הנכס. בדיקת נאותות עסקית ופיננסית. לנתח את העסק הנרכש, המתחרים והסביבה בהם הוא פועל. לנתח את העסק להעריך את רמת הסיכון מול הסיכוי הטמונה ברכישה.
 • ישיבה עם בעלי המניות ורואי החשבון על מנת להגיע להערכת מיטבית.
 • ניתוח דוחות כספיים לשנים הקודמות (3 עד 5 שנים לפחות).
 • ניתוח מאזן בוחן לשנה השוטפת.
 • ישיבה /ות עם ההנהלה לגבי צפי והגידול לעתיד, מחזורי הפעילות תוך ניתוח סבירותם והתאמתם לאופי הפעילות של הארגון.
 • מתן דגש על היבטים אישיים ומשפטיים בהתנהלות החברה.
 • חישוב הערכת שווי על פי שתי שיטות הערכה לפחות : היוון תזרים מזומנים עתידיים (DCF) ובשיטת מכפיל הרווח (מומלץ לשלב בין מספר שיטות הערכה על מנת לקבל הערכת שווי מהימנה).
 • ניתוחי רגישות אשר יתנו תמונה עסקית כוללת תוך התייחסות למספר תרחישים אפשריים.
 • חישוב הערכת שווי למטרת גיוס משקיעים, במקרה זה מומלץ להכין "הצעה עסקית" מסודרת או מצגת עסקית שתהווה כרטיס ביקור תמציתי למשקיעים.
 • במסגרת הכנת "תוכנית עסקית" להקצות פרק ייעודי מורחב המתבסס על הערכת השווי בהתאמה.

לקבלת מידע נוסף בתחום ביצוע הערכות שווי צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ בתחום מיזוגים והשקעות בעסקים

מכירה קניה עסק – בעל עסק מתלבט האם למכור את העסק, להכניס שותף, למצוא משקיע?

מיזוגים והשקעות בעסקים

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.