מיפוי זרימת הערך – Value Stream Mapping

תרשים מערכתי המציג את רצף הפעולות בזרם הערך. תצוגה או תרשים ויזואלי הכולל את כלל המאפיינים בהתהוות מוצר או שירות ביחד עם נתונים נוספים כגון: זרימת החומר והמידע הדרוש להביא מוצר / שרות מהזמנה לאספקה. התרשים כולל 3 מדדים קבועים – זמן נטו, זמן אספקה, אחוז דיוק והשלמה.

מיפוי זרימת הערך הינו כל הפעולות המייצרות ערך וגם פעולות שאינן מייצרות ערך, כלומר שאינן נחוצות על מנת להביא את המוצר (ערך) ללקוח.

מיפוי שרשרת הערך (תהליך בודד או "רצף של תהליכי ליבה" בארגון מתחילתם ועד סופם) מאפשר להסתכל ולהבין את התמונה הגדולה (ולא רק תהליכים בודדים).

מיפוי זרם הערך הינו שלב הכרחי בכל תהליך של Lean Transformation משום שלאחר מיפוי מלא יכול הארגון "לראות" את התהליך ו/או תהליכי הליבה הארגוניים הנדרשים לשיפור.

  • יכולת להסתכל על תהליך מקצה לקצה.
  • ניתוח תהליך, זיהוי ערך ובזבוז.
  • בחינת שיטת תקשורת המתקיימת בארגון.
  • הבנת יחסי ספק – לקוח בתהליכים.
  • זיהוי צווארי בקבוק.
  • שיפור תהליכים ושיטות עבודה.

מיפוי הבעיות והמאפיינים האמיתיים של התהליך במצב הנוכחי ולהגדיר מצב עתידי יעיל בהרבה המשרת את הלקוח ואת הארגון.

לאחר מיפוי מצב קיים ברורה לכולם התמונה האמיתית ומתגבשת החלטת צוות ניהול (מנהלים) סביב מטרה משותפת, כיוון ודרך אחת להשגה, כלומר מצב עתידי נדרש.