שרותי ניהול במיקור חוץ (ניהול חיצוני לעסקים – Outsourcing)

מנהל מעולה – שירותי ניהול חיצוני מספקים לעיתים פתרון אופטימלי לעסק. מנהלים רבים משקיעים זמן, מאמץ

ומרץ, ועדיין אינם מצליחים לממש את כל תחומי הניהול, ומותירים רבים מסעיפי הטיפול והניהול ברשימות המעקב

ללא טיפול נאות. שיטת האאוטסורסינג מציעה רכישת שירותים ממקורות חיצוניים למימוש יעדי הארגון, והעברת

תהליכים שבמבנה הארגוני הקלאסי היו מנוהלים במסגרת הפנים ארגונית לניהול חיצוני. המניע העיקרי לצריכת

שירותים בשיטת האאוטסורסינג הינו: ניהול איכותי ומקצועי יותר בעלות נמוכה יותר.

מדוע כדאי להשתמש בשיטת ניהול במיקור חוץ – אאוטסורסינג?

קיימים מספר יתרונות ניהוליים וכלכליים, לעסק ולבעל העסק המשתמשים בשירותי אאוטסורסינג :

  • רכישת זמן, ידע ויכולות שאינם זמינים בעסק, בעלויות כדאיות לעסק.
  • התמקדות העסק בפעילות הליבה שלו הכוללת תחומי התמחות ספציפיים, והקצאת משאבים ממוקדת לתחומים אלו.
  • חיסכון בעלויות כוח אדם מקצועי לתפקידים מרכזיים בעסק.
  • קבלת שירותים מקצועיים / טכנולוגיים ברמה גבוהה, מגוף בעל ניסיון והתמחות במתן שירותים אלו, בעל נגישות למידע עדכני בתחום פעילותו, ובעל מחויבות ללקוח.
  • גמישות תפעולית והתאמת משאבים, המאפשרים לעסק להתמודד היטב מול סיכונים והזדמנויות עסקיות כגון הרחבת / צמצום הפעילות העסקית.
  • חיסכון בהשקעת תשתית (הוצאות קבועות) שאינה נדרשת באאוטסורסינג.
  • הגדרת תקציב ידוע מראש ותכנון  העלויות, המקנים שליטה על הוצאות הארגון.
  • התייעלות כללית המתבטאת בשיפור יכולת הניהול והשליטה, יצירת מחירים תחרותיים וקיצור זמני תגובה ללקוחות.

שירותי מיקור חוץ (Out Sourcing) של שטרן יועצי ניהול מהווים שירות משלים עבור כל מנהל, ומאפשרים לעסק

זרימה יעילה ושוטפת בכל היבטי הניהול, הארגון והייזום. ניהול חיצוני מקצועי כגון זה מוריד מכתפי המנהלים חלק

מהאחריות הניהולית, ומאפשר להם להפנות את עיקר מאמציהם למינוף העסק ולהגדלת הרווחים. בשורה התחתונה

מדובר בשדרוג העסק.

שירותי ניהול במיקור חוץ שלנו כוללים – מומחים מיקור חוץ :

ניהול כללי (מנכ"ל) – מנהל מעולה

ניהול כללי – ניהול עסק החל מישיבות, מעקבי ביצוע, בקרה ואבטחת איכות, ניהול כוח אדם, מחשוב, הדרכה,

מערכת תגמול והנעה, טיפוח גאוות יחידה ויחסי אנוש, ועד לייזום עסקים חדשים, סיעור מוחין, ייעול ושיפור שיטות

ותהליכי עבודה.

ניהול ותכנון פיננסי

ניהול ותכנון פיננסי – אבחון מצב העסק והמלצות לשינוי, הכנת תוכנית הבראה, סיוע בהכנה וניהול תזרים מזומנים,

הכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, קביעת קריטריונים לקבלת החלטות השקעה והכנת תקציבים אופרטיביים,

אופרטיביים, הפקת דו"חות כספיים, ניתוח דו"חות כספיים ונלווים ככלי עבודה לתכנון ובקרה שיטתיים בארגון –

רווח והפסד, תזרים מזומנים, אשראי וגבייה מלקוחות, תמחיר, מימון, סיוע במו"מ וייעוץ בגיוס משקיעים.

ניהול תפעול / תכנון

ניהול תפעול / תכנון – ארגון מערכי המפעל והייצור, תכנון פיקוח ייצור ופרויקטים, ניהול רצפת הייצור, הפעלת קבלני

משנה, ארגון מערכי אריזה, שינוע ואחסנה, מחקר ופיתוח, קשרי ספקים, מדיניות מלאי וחלפים, אספקות ללקוחות,

שירות, מחשוב, אבטחת איכות, אחזקה שוטפת ומונעת, שיפור תהליכים ושיטות עבודה, נהלי עבודה.

לוגיסטיקה

לוגיסטיקה – שיפור וייעול תהליכים ושיטות עבודה משלבי התכנון, היישום והבקרה עד  לקבלה, אחסנה ואספקה

יעילה של מגוון מוצרים ושירותים ללקוחות ולליבת הייצור של העסק (חומרי גלם, מוצרים בתהליך, אמצעי תובלה,

שינוע, אחסנה, חלוקה והפצה, אחזקה, כוח אדם, רשת מחשבים ומוצרים מוגמרים) באיכות, בכמות, במקום, בזמן

ובעלות הנדרשים. הגדרת מדיניות מלאי, ניהול ועיתוד המלאי, בניית עצי מוצר, תמחור, איתור ספקים, מכרזים,

רכש מקומי וחו"ל, אנליזות תפעול, הפעלה וטיפול בציי רכב.

ניהול משאבי אנוש (מש"א)

ניהול משאבי אנוש (מש"א) – ניתוח עיסוקים, הגדרות תפקידים, איתור, גיוס ומיון עובדים, אבחון, השמה וקליטה,

הדרכה פיתוח והעצמת יכולות אישיות, אימון עובדים, פיתוח מנהלים וניהול ה- Talent בארגון, ליווי תהליכי שינוי

וייעוץ למנהלים בארגון, ניהול תהליכי שינוי ארגוני, יחסי עבודה ודיני עבודה, הסכמי עבודה, תקשורת, שירותים

לעובדים (פעילות רווחה), בקרה והערכה (שיחות משוב), הטמעת שיטות הנעה לתוצאות וביצועי שיא ושימור

עובדים, גאוות יחידה, שיפור אקלים ותרבות  ארגונית, תגמול ובונוסים.

ניהול שיווק ומכירות

ניהול שיווק ומכירות – הכנת אסטרטגיה לשיווק ולשירות, הקמה ושיפור מערכי מכירות,. הטמעת טכניקות מכירה,

קביעת יעדים, תכנון מערכות תגמול והנעה לעמידה ביעדים, הקמה או שיפור מערך קשרי לקוחות, שירות שוטף,

סקרים ומשובים.

תדמית

תדמית – אסטרטגיה, מסחור חזותי, מיתוג וזהות ארגונית, בידול, הפקות דפוס, פרסום ויחסי ציבור, הופעה

בתערוכות, בניית אתר, הקמה ותפעול מועדוני לקוחות ושיפור קשרי לקוחות.

עסקים משפחתיים – מנהל מעולה

עסקים משפחתיים – המרת הניהול המשפחתי בתרבות עסקית תחרותית, חניכת העסק במעבר מדור לדור,

פתרונות ליורשים, ייצוג מוסכם בניהול ועוד.

אולי מעניין אותך גם :

ניהול במיקור חוץ – פיתוח עסקים בינוניים

שירותי ניהול חיצוני לעסקים – עזרה לעסקים קטנים ובינוניים

מנכ"ל / סמנכ"ל

ניהול כספים

ניהול הבטחת איכות

ניהול משאבי אנוש

ניהול שיווק ומכירות

ניהול תפעול לוגיסטיקה ושרשרת האספקה