מנהל תכנון פיקוח ייצור

הגדרת תפקיד – מנהל תפ"י

מנהל תכנון פיקוח ייצור – התפ"י הינו יד ימינו של מנהל המפעל בכל הקשור לתכנון ובקרה אל מול ביצוע מערך הייצור ושרשרת האספקה (כולל חלוקת עבודה פנימה והחוצה מהמפעל, בהתחשב בקיבולת הייצור או מגבלות אחרות).

תכנון, קיבולת ועומסים בייצור ובתאום קבלת החלטות עם מנהל המפעל (ניהול עבודות קבלני משנה).

קשר שוטף מול השיווק / לקוחות בכל נושא קדימויות / דחיפויות ושינויים בתכנון הייצור. בהתאם לכך שינוי תכנון מול כל המערכת היצרנית (בפיקוח מנהל המפעל).

קבלת כל ההזמנות מלקוחות החברה ובהתאם לכך הכנת תוכנית אב ריבעונית / חודשית לכל התחומים וכנגזרת ממנה תוכנית עבודה שבועית למחלקות הארגון ותחומיו השונים.

מסירת התוכניות השונות לגורמים האחראיים ומעקב לביצוע (יישום התכנון מול הביצוע). עדכון התוכנית השבועית כל יום ופתרון הבעיות השוטפות שמתעוררות עפ"י הצורך.

תחומי אחריות – מנהל תכנון פיקוח ייצור

הזמנה מושלמת

אישור "הזמנה מושלמת לביצוע" עם כל הפרטים ברורים והמלאים לצורך ייצור כולל תאריך יעד לאספקה. הקלדת הזמנות למערכת מחשב והכנת פקודות עבודה לייצור, הרצת MRP  (במערכת ממוחשבת), תכנון לו"ז ביצוע ואספקות (עפ"י מדיניות הארגון) מעקב השלמת הספקות להזמנות  שסופקו חלקית (עפ"י דו"ח הזמנות / הספקות חלקיות להשלמה).

הוצאת עבודות ותפעול יצרני חוץ / קבלני משנה

הוצאת עבודות ותפעול יצרני חוץ / קבלני משנה – ביצוע מעקב ועמידה בעלות התמחיר, באיכות הנדרשת ובלו"ז אספקה (כולל דיווחים במערכת ממוחשבת).

הקמת מערכת ניהול מלאי ממוחשב וניהולה

הקמת מערכת ניהול מלאי ממוחשב וניהולה – קביעת רמות מלאי: בטחון, נקודת הזמנה, כמות להזמנה, עיתוד המלאי, ספירה ואימות המלאי + מלאי אצל קבלני המשנה בסיוע המחסנאי. ניהול "רמות מלאי ברזל" לחומרי גלם סטנדרט בייצור (גרגירים, אריזות קרטון, מדבקות, סרטי דבק, ניילון סטרץ, פריטי מלאי מסוגים שונים לייצור ו/או חלקי מורכב ועוד..).

תכנון הייצור

תכנון הייצור – מה ובאיזה תזמון לייצר, מהם הכמויות שיש לייצר ו/או להזמין חומרי גלם, חומרי עזר ואריזה, פריטים להרכבה מספקים והכול בהתאם לתוכניות ייצור, דרך הבקרה בתהליכי הייצור, וכלה בחלוקת העבודה הפנימית והחיצונית (קבלני משנה – אילו מוצרים / תתי מוצרים בהרכבה ואצל מי, באילו כמויות "הזמנה בדרך" ומתי מועד אספקה מתוכנן / בפועל?).

תזמון עבודות למחלקות הייצור

מעקב תזמון עבודות למחלקות הייצור ולתחנות העבודה וחלוקת עומסים (אופטימיזציה של אמצעי הייצור) – קידום עבודות על רצפת הייצור. תיעוד תקלות והשבתות למחלקות ותחנות עבודה. מתן התרעה על "צווארי בקבוק" ו/או חוסר בעבודה למנהל המפעל ומנהל השיווק.

שיפור תהליכים ושיטות עבודה

אחראי לשיפור תהליכים ושיטות עבודה + הגדלת פריון עבודה.

קיצור מועדי אספקה

קיצור במועדי האספקה – הצבת יעדים לכל מחלקה ב"שרשרת האספקה" של ההזמנה.

מדידת פעילות

מדידת פעילות (אופטימיזציה של כלל אמצעי הייצור) – עמידה בלו"ז אספקות ו/או ייצור למלאי של פריטי סטנדרט, הגדלת היקף הפעילות, הגדרת שביעות רצון לקוחות, מניעת ייצור חוזר, הכנת דו"ח ריכוז מידע חודשי / הצעות ייעול, לישיבת הנהלה – איחורים, פסילות, חוסר שביעות רצון, הפקת לקחים / תחקור בעיות והתייעלות או שיפור.

מדידת זמנים וקביעת זמני תקן

מדידת זמנים וקביעת זמני תקן לייצור – מוצרים / הזמנות שחוזרות על עצמן, איסוף נתוני ייצור על מנת לסייע למנהל המפעל / מנכ"ל להחליט על שיטת שכר עידוד. תיעוד כל תהליכי הייצור.

בניית מסד נתוני ייצור ועלויות

בניית מסד נתונים – לנתוני ייצור ועליות הייצור (למוצרי סטנדרט בייצור חוזר וגם למוצרים מיוחדים). הקמה וניהול מאגר נתוני ייצור – דוחות אישיים של כל עובד לבקרת תפוקות עובדים / מכונות / אדם מכונה / קבלני משנה. איסוף הכנה ועדכון דוחות למוצרים מיוצרים, זמני ייצור וכמויות מיוצרות.

אחריות למחשוב תהליכים

אחריות כוללת לכול תהליכי המחשוב בארגון – מחשוב מלא של תהליכי מערך הייצור (מחשוב רצפת הייצור) הטמעה ותחזוקת המערכת ותמיכה במשתמשים, איתור בעיות חומרה ותוכנה וטיפול בהתאם לצורך.

בניית תרשימים

בניית תרשימים – תהליכי זרימת העבודה ואינטגרציה בין תחומים ומחלקות במפעל ולקבלני משנה.

כתיבת נהלי עבודה

כתיבת נוהלי עבודה – פנים ארגוניים עפ"י הצורך והטמעתם.

השלמה ו/או הקמת כרטיס פריט לכל מוצר קיים / חדש (פתיחת מק"טים) + בניית עצי מוצר "מושלמים" (כולל זמני עבודה, תכולת פריטים / מכלולים / חומרים / עיבודי משנה לעץ מוצר והעמסות נוספות עפ"י הנדרש) ו/או  עדכונם עפ"י הצורך מעת לעת. כנ"ל פתיחת מוצרים חדשים במערכת.

ניהול ישיבת תפעול שבועית

ניהול ישיבת תפעול שבועית – מול כל גורמי הייצור (מנהלי מחלקות ותחומים כולל קבלני משנה), הוצאת סיכום ישיבה ומעקב ליישום החלטות שהתקבלו.

אולי מעניין אותך גם :

הכשרה ושיפור יכולות הניהול של מנהלים בדרגי הביינים בתחומי התעשייה היצרנית

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

תכנון פיקוח ייצור ופרויקטים

שיטות ניהול מתקדמות – להתייעלות ואופטימיזציה

ניהול שרשרת האספקה

ניהול המידע ומחשוב עסק

חקר עבודה ושיפור שיטות

מדדי ביצוע חשובים – לכל עסק ומנהל עסק