ניהול עסק משפחתי

כ- 90% מהעסקים בישראל הינם  "עסקים משפחתיים",  מהעסק הקטן שהוקם ומנוהל כפרי יוזמה של בן משפחה, זה מקרוב, עד העסקים הגדולים והוותיקים הקיימים עשרות שנים.

"עסק משפחתי" יקרא כזה בהתקיים אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

עסק בבעלות בשליטה של משפחה או משפחות. יותר מבן משפחה אחד עובד בעסק (בשכר או ללא שכר). פיתוח הקרירה של בני המשפחה מושפע מעצם קיומו של העסק. יחסי משפחה משפיעים על החלטות בקשר לדור ההמשך. בן משפחה בתפקיד מפתח בעסק או שולט במועצת המנהלים. ערכי המשפחה משפיעים על התפישה העסקית. חוסר גבולות ברורים בין המשפחה והעסק. ההיסטוריה המשפחתית היא חלק מהותי בדמוי העסקי. המשפחה רואה עצמה אחראית לעסק.

הגדרה רחבה ופשוטה המתייחסת להרגשה הסובייקטיבית של המשפחה:  אם המשפחה חושבת שהעסק הוא "עסק משפחתי" הוא אמנם כזה. למשפחות, הרכבים שונים. לדעתי כל עסקיהם מתאימים להגדרת העסק כ "עסק משפחתי", בעיקר בגלל הדינאמיקה של הניהול השונה בדרך כלל מעסקים אחרים.
רוב העסקים ה "ותיקים" בישראל נמצאים בשלב של כניסת בני הדור השני והשלישי לפעילות בעסק. כניסתם של דמויות חדשות והתחלת תהליך הפרישה של המייסדים.
מצב חדש זה יוצר לעתים תכופות קשיים גדולים לנפשות הפועלות ובמקרים חמורים סכנה לעתידו של העסק ושבר נורא בכלל מערכת היחסים והמרקם של המשפחה.
התפתחות העסקים המשפחתיים בעולם המערבי ומקומם בכלכלה ובחברה. בהתייחס לתרבות העסקית בכל מדינה ומדינה, נוצרה דרישה לתורה סדורה והתמחות ספציפית במבנה העסקי והפסיכולוגי של עסקים אלה כתנאי להצלחה לאורך זמן ולהמשכיות בין דורית.
כדי להבטיח תפקוד נכון של עסק משפחתי בהווה והישרדותו בעתיד, יש לדאוג בשלבים ראשונים של חייו  ל "מיסוד הניהול" ו/או למיסוד שיטת ניהול מתקדמת. מיסוד הניהול כולל בין השאר:
1. הפרדה ניהולית וכספית בין העסק והמשפחה.
2. הפעלת "הנהלות": הנהלה פעילה הכוללת בני משפחה ו"זרים" עובדי העסק. "מועצת מנהלים" סטטורית או "מועצת מנהלים מייעצת" המורכבת מבעלי העסק (פעילים ולא פעילים"דירקטור חיצוני").
בעסק המשפחתי יש לתת תשומת לב מרבית לתהליכי קליטת בני דור ההמשך ו "זרים" שאינם בני המשפחה. התייחסות מקצועית לנושא מבטיחה המשכיותו של העסק וניהולו הנכון בהווה ובעתיד.
3. במסגרת "מיסוד הניהול" יש לבצע את הפעולות הבאות: הפרדה מוחלטת בין מערכות הכספיות של העסק ושל המשפחה. הפקת דו"חות כספיים עדכניים. דיון תקופתי על דוחות כספיים ודו"ח מנכ"ל. הכנת פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה, הכוללים, החלטות, מטלות, אחריות ביצוע, לוחות זמנים ובקרה. הצבת יעדים לעסק ולפעילים ובקרתם. תגמול מסודר על עמידה ביעדים והישגים.
  • ניסיון העבר מוכיח כי כדי להצליח ביישום "מיסוד הניהול" יש להסתייע בגורם חיצוני מקצועי אשר חף מכל תלות במי מבני המשפחה באופן אישי ואינו עובד בעסק.
  • בעסק המשפחתי יש לדאוג לשימור על "רוח המשפחה" וסגנונה מחד והבטחת ניהול פורמאלי מאידך.
  • הניסיון מוכיח יכולת העסק לקיים בתוכו בו זמנית את שתי הגישות דבר המבטיח שפור דרמטי בבצועים העסקיים. בכל מקרה של קשיים בעסק משפחתי יש לפתור בראש ובראשונה את בעיות העסק ורק אחר כך לפנות לפתרון הבעיות במשפחה, אחרת יגרמו נזקים בלתי הפיכים לעסק ולמשפחה.
0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.