סגנונות ניהול

סגנון הניהול הבסיסי של המנהל הוא הדרך שבה מתנהג המנהל, כפי שהיא נמדדת ע"י מידת ההתייחסות למשימה

ומידת ההתייחסות לאנשים שבהם הוא משתמש (סגנון מנהל).

החלוקה לארבע סגנונות בסיסיים היא ענין של נוחות. לקרוא לאדם בשם של סגנון מסוים פרושו, אך ורק, שהוא

יותר דומה לסגנון זה מאשר לאחרים. הוא יותר מהממוצע בהשוואה לאחרים, בסגנון זה.

סגנון הניהול הנוהלי – סגנון מנהל

המנהל הנוהלי דואג מאוד לתקן סטיות וכאשר הדברים אינם הולכים כשורה. הוא מציע להגביר פיקוח. הוא מעדיף

לכתוב ולא לדבר ויש לו קומוניקציה אישית מועטה. פרספקטיבת הזמן שלו מכוונת לעבר. הוא מזדהה עם האירגון

ככלל יותר מאשר עם אנשים מסויימים בו. מתעניין בחוקים ונוהלים ושופט אחרים כיצד הם מתאימים עצמם לחוקים.

הוא נמנע מקונפליקטים וכאשר הוא נמצא במצב לחץ הוא נסוג ומצטט חוקים. הוא מעריך הוגנות והגיון ומושפע על

ידם. הוא מתייחס לאנשים לא בצורה אישית אלא כחלק ממערכות העבודה ונוטה להעניש בכך שהוא נוטל סמכות.

הוא מעריך פחות מדי את הצורך בחידוש ומעדיף עבודה שגרתית.

מאפייני הסגנון :

 • פועל על פי נוהלים ועקרונות ממוסדים ועל פי מסורת העבר.
 • מדגיש את השימור והאחזקה של מערכת הנוהלים.
 • מעריך הגיון ונעזר בהגיון להפעלת אנשים.
 • אינו אוהב שינויים ומעדיף עבודה על פי עובדות וחוקים.
 • מבהיר, מנחה ומתעל במגעיו עם הכפופים.
 • מעדיף קומוניקציה מועטה ובדרך כלל כתובה.

סגנון ניהולי – תובע

המנהל התובע נוטה לשלוט על אחרים והוא מכוון מאוד את עבודתם. הוא מדגיש יותר את הדרישות המשימה מאשר

את דרישות האנשים. הדבר החשוב לו ביותר הוא ביצוע מידי והוא מעניש על שגיאות. הוא מזדהה עם אופי העבודה

ועם המומנה שאותו הוא מעריך בעיקר על יכולתו להשתמש בכוח. הוא מדכא קונפליקט ובמצבי לחץ אחרים הוא

משתלט. הוא מאמין כי שכר ועונש הם הדרך הטובה ביותר להפעיל אנשים. הוא מעריך שימוש בכוח ואוהב לעשות

דברים בדרכו שלו.

מאפייני הסגנון :

 • ביצוע מידי של המשימה במקום הראשון.
 • סומך בעיקר על עצמו, בעל ידע מקצועי וניסיון.
 • קובע עבור כפיפיו סטנדרטים אישיים ותחומי אחריות מובחנים.
 • יוזם ומכוון את עבודת האחרים, מקבל החלטות במהירות.
 • משתמש בשכר ועונש להפעלת אנשים ולפיקוח עליהם.
 • נותן דוגמא אישית.

סגנון ניהול – מתייחס

המנהל המתייחס מקבל אחרים כפי שהם. הוא לא מוטרד מבעיות של זמן וזה מאפשר לו להכיר טוב יותר את האחרים

(בעזרת שיחות), בעיקר את הכפיפים שעימם הוא מזדהה. הוא מדגיש במיוחד את המערכת האנושית באירגון ואת

הכנת האנשים. הוא נוטה לעבור בשתיקה על טעויות ולהחליק קונפליקטים. הוא מעניש ע"י כך שהוא מאבד את

העניין באדם המוענש. הוא מעודד שת"פ בין הכפופים ומפעיל אנשים ע"י שכנוע ועידוד.

מאפייני הסגנון :

 • התייחסות לאנשים במקום הראשון.
 • מפעיל אחרים בעזרת שבחים, תמיכה ועידוד.
 • מבין אנשים ונמנע מלפגוע ברגשותיהם.
 • מדגיש פיתוח אישי.
 • מעודד שיתוף פעולה ועזרה חברית בין הכפופים ומגשר על פני הבדלים ביניהם.
 • מרבה בשיחות ארוכות, מבלי להביא בחשבון את גורם הזמן.

סגנון ניהולי – צוותי

המנהל הצוותי אוהב קומוניקציה עם אחרים במסגרות קבוצתיות ומשמש הרבה בפגישות, בהן הוא משיג את

הקומוניקציה הדו-כיוונית שהוא מעדיף. הוא מזדהה עם שווים ומדגיש עבודת צוות ואינו מיחס חשיבות להבדלי

כוח. אוריינטציית הזמן שלו היא כלפי העתיד והוא יוצר אינטגרציה בין צרכי הפרט ובין מטרות האירגון. הכפופים

לו הם בד"כ בעלי מורכות ומחויבות גבוהים, דבר הנובע לפחות בחלקו מהעובדה שהוא מעורר ללמד משגיאות

ואינו מעניש עליהן. במצבי לחץ מוטה לפשרות ולדחיית החלטה. הכפופים לו מרגישים חוסר עצמאות בגלל

הרגש הרב של הקבוצה.

מאפייני הסגנון :

 • עושה אינטגרציה בין צרכי הפרט ובין מטרות הארגון.
 • מדגיש מאוד עבודת צוות, ואת התלות והאחריות המשותפת של חברי הצוות.
 • מפעיל אחרים בעזרת הצבת מטרות, יעדים ואידיאלים משותפים.
 • משתמש בטכניקות של שיתוף הכפופים בהחלטות.
 • מציב סטנדרטים לביצוע עבודת הצוות.
 • לומד משגיאות ומקונפליקטים.

לסיום אדגיש שוב כי אין לסגנון אחר שהוא יותר אפקטיבי מסגנונות אחרים, וכל סגנון ניהול יכול להיות אפקטיבי

במצבים מסוימים. האפקטיביות של כל סגנון תלויה בהתאמתו למצב שבו משתמשים באותו סגנון.

אולי מעניין אותך גם :

ייעוץ ניהול

מהו מנהל טוב?

אפקטיביות ניהולית

תפקידי המנהל

אימון אישי למנהלים

מה מאפיין מנהלים מנהיגים?

האם קיים סגנון מנהיגות מיטבי שעשוי להוביל ארגונים להצלחה?

סגנונות ניהול – מנהיגות מתגמלת יצירתית ומעצבת