עקרונות בקרת איכות כוללנית ה- TQC (Total Quality Control)

 • זהו תהליך רב-תחומי בארגון במעורבות כל הגורמים.
 • האיכות מוגדרת ומוכתבת ע"י הלקוח.
 • עלויות האיכות והייצור בשיתוף פעולה, ככל שנשקיע באיכות נצמצם עלויות.
 • נדרשת התלהבות אישית וקבוצתית.
 • האיכות היא דרך לנהל ולשדר הדגשה מתמדת וקשיחה על איכות באמצעות מנהיגות הדרג הניהולי.
 • איכות וחדשנות יכולים לפעול במקביל בפיתוח מוצרים.
 • כתפיסת עולם, על כל ההנהלה להיות מעורבת באיכות ולא רק המומחים לכך (סגל אבטחת האיכות).
 • מחייבת שיפור מתמיד וניצול טכנולוגיות קיימות וחדישות.
 • הדרך היעילה ביותר הביבט עלות / תועלת והמחייבת ההשקעות הנמוכות ביותר להשגת יעילות – ממומשת גם אצל לקוחות וגם אצל ספקים.

גישות לאיכות

 • גישת פיליפ ב. קרוסבי לאיכות

ההנהלה הבכירה חייבת לכלול את עלויות האיכות כחלק מהמערכת הכלכלית של הארגון. ארבעת האמיתות של האיכות:

 • איכות היא התאמה לדרישות: "הדרישות הנן מה שהלקוח קבע והתכוון אליו". דרישות = תקן, מפרט או שרטוט, הוראות בחינה.
 • האיכות נובעת ממניעה: יש הזדמנויות רבות לתיקון בעיות במערכת.
 • המדד לאיכות הוא אפס ליקויים.
 • מדידת האיכות הוא המחיר לחוסר התאמה לדרישות: נדרשת מדידת איכות כדי לעורר תשומת לב הנהלה.

השלבים לניהול איכות עפ"י קרוסבי

 • מחויבות הנהלה.
 • מדידת איכות.
 • הערכת עלויות איכות.
 • מודעות לאיכות.
 • פעולות תיקון.
 • צוות היגוי לתוכנית אפס ליקויים.
 • הדרכת מנהלים.
 • יום אפס ליקויים.
 • הצבת יעדים.
 • הסרת הסיבות לטעויות – מניעה.
 • הכרה.
 • ועדות איכות.
 • עשה זאת שוב.
 • גישת ד"ר גוזף אם ג'וראן לאיכות

איכות = התאמה לשימוש. התאמה לשימוש ע"י: איכות התיכון ואיכות התאמה. באמצעות: תכנון לאיכות, בקרת איכות ושיפור לאיכות.

עקרונות ג'וראן להצלחה

 • על ההנהלה הבכירה להקדיש זמן ומשאבים להצלחה – על המנכ"לים להשתתף בועדת ההיגוי לאיכות.
 • יש להכיל יעדי איכות ייחודיים בתוכנית העסקית אשר יכללו:
 • ההליכים והשיטות למדוד תוצאות איכות יחסית ליעדים.
 • בחינת התוצאות לעומת היעדים.
 • תגמול להישגי איכות מרשימים.
 • יש להטיל את האחריות לשיפורים על יחידים.
 • יש להדריך אנשים לניהול ושיפור איכות.
 • יש להאציל סמכויות לעובדים כדי שישתתפו בתהליך השיפור.
 • גישת אדוארד דמינג לאיכות

14 המחויבויות האיכות של ההנהלה. שבעת המחלות הממאירות שעל ההנהלה לרפא. קבע את עיקרון הגישה לשיפור המחייבת ב 85% את ההנהלה (המערכת) לעומת ב – 15% את העובדים. פילוסופיה ממוקדת בפרטים כחלק ממערכת והתייחסות לאנשים כשותפים, לקוחות ושכנים.

14 העקרונות של דמינג להצלחה

 • יצר דבקות במטרה.
 • בצע אמץ התנהגות / פילוסופיה חדשה.
 • הפסק תלות בבחינה להשגת איכות.
 • הפסק עבודה עם ספקים על בסיס מחיר בלבד.
 • שפר באופן מתמיד מערכות ייצור ושרות.
 • הדרך עובדים במקום עבודתם.
 • עצב מנהיגות.
 • סלק פחד.
 • הסר מחיצות בין מחלקות.
 • המנע מסיסמאות.
 • הימנע ממכסות, יעדים ונורמות כמותיות.
 • עודד גאוות העובד.
 • הנהג תכנית נועזת להשכלה ושיפור עצמי.
 • צרף את כל הארגון למימוש השינוי.

מעגל האיכות של דמינג

מודל ניהול האיכות הבסיסי – מעגל דמינג PDCA.

 • תכנן (Plan) – אתר תהליכים קריטיים, אסוף מידע, קבע תכניות שיפור.
 • בצע (Do) – יישם את השיפור.
 • בדוק (Check) – הערך את התוצאות בפועל, השווה לתכנון.
 • פעל לשיפור (To improve) – שפר, הטמע שינויים.
 • גישת ד"ר קורא אישיאווה לאיכות

מימוש בקרת האיכות היא לפתח, לתכנן, לייצר ולספק שרות למוצר שהוא הכלכלי ביותר, השימושי ביותר ותמיד לשביעות רצון הלקוח. יזם את התפיסה היפנית של ה TQC- CWQC – Company wide quality control.

המרכיב היסודי להצלחה – מהפכה בחשיבה ניהולית.

עיקרי ה – CWQC

 • יתר חינוך והדרכה בבקרת איכות.
 • פעילות חוגי האיכות מהווה רק 20% מה CWQC.
 • השתתפות כל חברי הארגון.
 • יישום סקרי איכות.
 • שימוש בשבעת הכלים ובשיטות סטטיסטיות.
 • קידום פעילויות האיכות ברמה לאומית.