שיפור איכות וביצועי האחזקה – איך ניתן ומדידת השיפור איך אפשר?

מנהלים ועובדי אחזקה אשר מעוניינים לשפר את איכות עבודת האחזקה בארגונם נשאלים ושואלים איך ניתן?

עובדי האחזקה הינם חוליה חשובה בשרשרת התהליך ועבודת אנשי האחזקה משפיעה באופן ישיר על איכות המוצר ויעילות ייצורו.

ההשפעה נובעת מאיכות הביצוע של עבודת האחזקה, החומרים בהם משתמשים ואיכות החזרת הציוד / טכנולוגיה, בתום הטיפול לשימושו השוטף והתקין.

בהתאם לזאת, להשגת איכות גבוהה בתחום האחזקה, העובדים נדרשים להכיר את אחריותם לאיכות ולהבין את אופן השפעתם עליה. מדידת השפעה זו והצבת יעדים לגבי האחזקה, יאפשרו ניהול נכון של השיפור בה.

מדידת השפעה זו והצבת יעדים לגביה, יאפשרו ניהול נכון של השיפור בה.

איך על הארגון להיערך ומה עליו לעשות כדי להשיג איכות גבוהה בתחום האחזקה?

  • בנית תכנית תחזוקה לתחנות עבודה / קווי ייצור / רצפת ייצור עפ"י העקרונות הבאים: אחזקה מתוכננת, חלוקת אחריות, לו"ז ביצוע (מניעת אחזקת שבר, במסגרת אחזקה מונעת).
  • אחזקה אוטונומית – עם קבלת סיוע של מפעילי הציוד / מכונות המהווים שותפים לתהליך השינוי ולעשייה בשטח, בשיטה זו מפעיל המכונה לוקח חלק פעיל בתהליך האחזקה.
  • ע"י הענקת כלים, שיטות ומדדים לעובדי האחזקה המסייעים להבטחת עמידתם ברמת האיכות הנדרשת מהם.
  • יצירת בהירות לגבי מידת השפעתם על רמת האיכות ללקוח.
  • העברת הדרכות והכשרות לאנשי האחזקה ולמפעילים על בסיס קבוע במטרה להקנות ידע ולשפר מיומנויות העובדים.
  • העברת הדרכות, הכשרות וידע בנושא האיכות אל עובדי האחזקה.
  • הקניית כלים ועזרים לאיתור נקודות קריטיות בניהול האיכות בתהליכי האחזקה ולהגדרת המדדים בהם.
  • התמקדות באיכות מוצרים – שימוש במכונה בתנאים המאפשרים להקטין למינימום את כמות הפסולים ולמניעת פחת בתהליך (בקרה לאפס בקרת איכות).
  • ייעול שרשרת אחזקה טכנית לאורך כל התהליך (הזמנת חלקים למלאי אחזקה / תקלה, ניהול ועיתוד המלאי ממוחשבים, הזמנת טכנאי באופן ממוקד, בכמות ובזמן הנכון J.I.T).
  • יצירת סביבת עבודה נקיה ומסודרת,למניעת תאונות ומפגעים סביבתיים.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

שיטות ניהול מתקדמות להתייעלות ואופטימיזציה

ניהול המידע ומחשוב העסק

הכשרה ושיפור יכולות הניהול של מנהלים בדרגי הביניים בתחומי התעשייה היצרנית