איך מבצעים תכנון כ"א כמותי לעומת תכנון איכותי הלכה למעשה?

איך מבצעים תכנון כ"א כמותי

תכנון כוח אדם – איך קובעים כמה עובדים יועסקו בכל יחידה.

ניתוח עומס העבודה

קיים צורך לנתח את עומס העבודה – כלומר לקבוע או להגדיר מה אנו מיצרים כמה אנו מייצרים בזמן נתון. מייצרים

יכול להיות גם שירותים לא רק כמה מוצרים אני מייצר. וזאת עושה אותו בעל תפקיד שמבצע ניתוח עיסוקים.

ניתוח התנהגות העובדים

קיים צורך לנתח את התנהגות העובדים – במונחים של ימי היעדרות, תחלופה, מילואים וכד'. כלומר ביחס לתפוקה

שבעבודה. במקומות עבודה שונים הנתונים משתנים ממקום למקום גם אם זה באותו תחום יצרני או שירותי. השלב

הראשון שאנו מבצעים זה בניית המסגרת של מצבת העובדים.

מצבת כוח אדם רצויה

מצבת עובדים רצויה – זה הנתון של היקף העבודה הצפוי בארגון ביחס להיקף העבודה שעובד אחד יכול לבצע

(כלומר היקף העבודה הצפוי חלקי היקף העבודה שאדם אחד יכול לבצע = מצבת כוח אדם נדרשת). במצבת

העובדים בודקים את עומס העבודה.

מדד פעילות

מדד הפעילות – שבודק את התנהגות העובדים, זה היחס שבין סה"כ ימי עבודה בשנה לעומת / חלקי סה"כ ימי

הנוכחות בעבודה בפועל (סה"כ ימי עבודה בשנה חלקי סה"כ ימי הנוכחות בעבודה) = מדד הפעילות.

מדד כוח אדם זמין

מדד של כוח אדם זמין – כמה עובדים נמצאים פיזית במקום העבודה, זה היחס שבין מצבה למדד הפעילות (מצבה

חלקי מדד פעילות) = מדד כוח אדם זמין.

תקן כוח אדם

קביעת תקן כוח אדם – מורכב ממכפלה של מדד הפעילות * כ"א זמין – כשאני רוצה לדעת כמה עובדים צריך

להעסיק בארגון. אני בעצם קובע את התקן.

מהו סף העסקה בארגון?

סף העסקה – זה המקסימום, המצבה בתוספת הפרש שבין מצבה לכ"א זמין. כלומר לא לוקחים שום סיכון של

השבתת מכונה וכו'.

אופן החישוב – מצבה + ההפרש שבין מצבה לכ"א זמין = מקסימום סף העסקה.

איך מבצעים תכנון כ"א איכותי

התכנון מבוסס על ניתוח עיסוקים, שלו 3 מטרות :

  • קביעת המטלות שיש לבצע בעיסוקים השונים – באמצעות ניתוח עיסוקים אנו יכולים לקבוע אילו מטלות (פעולות) יש לבצע בכל עיסוק. כלומר בכל משפחת מקצועות.

עיסוק – סוג מקצוע מסוים. לאותו עיסוק יכולות להיות מטלות שונות בין ארגון לארגון.

מטלה – פעולה שחובה לבצע אותה במסגרת העיסוק. לדוגמא: קלדנית המטלות שלה הם לא רק להקיש על

המקלדת ולהכיר איזה תוכנת מעבד תמלילים. גם להכיר את תוכנת מעבד התמלילים גם בפרקיו החסויים

המטלות שלה היו גם להחליף טונר במדפסת.

  • קביעת הכישורים האישיים שדרושים לביצוע העיסוק.
  • התאמה שבין דרישות העיסוק וכישורי הפרט.

איך מבצעים ניתוח עיסוקים

ניתוח עיסוקים מורכב משני מרכיבים : קביעת תכולת העיסוק. קביעת הדרישות מהעיסוק.

אולי מעניין אותך גם :

תהליך תכנון כוח אדם בארגון

איך מבצעים ניתוח עיסוקים בתהליך תכנון מצבת כוח אדם

גיוס כוח אדם – תהליך עבודה

ייעוץ ארגוני חברות

חשיבות תפקיד מנהל משאבי אנוש בארגון

חברת כוח אדם שמגייסת עובדים מאושרים לעסק שלך…

ייעוץ משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש