עיצוב וקביעת תרבות ארגונית לחברה

תרבות ארגונית

תרבות ארגון – לחברות חדשות וותיקות, אשר ההון האנושי שלהן מורכב מעובדים בעלי ותק ארוך שנים והן מעובדים חדשים, נדרשות חברות לגבש תרבות ארגונית התואמת את צרכיהן כפי שהוגדרו ע"י הנהלת החברה. גיבוש תרבות ארגונית תמצב את החברה ותקבע כללי התנהגות הנדרשים לחברה לשם קידום מטרותיה ומימוש יעודה.

לשם כך החברות מבקשות בדרך כלל שירות של ייעוץ ארגוני מומחה לצורך גיבוש והטמעה של תרבות ארגונית המבוססת על ערכי הליבה על פיהם תתנהל החברה.

התוצר הסופי אמור להביא לשינוי התנהגותי תוך יצירת זהות ייחודית לחברה בהתאם לחזונה, כדוגמת יעילות, שיתוף בידע, חשיבה מערכתית, ויצירת זהות ייחודית שונה מזו הקיימת כיום. התרבות הארגונית תשים דגש על ניהול החברה כחברה עסקית חדשנית ומתקדמת תוך טיפוח ההון האנושי בחברה ויצירת גאווה ארגונית.

מיצוב החברה

החברות מבקשות למצב את עצמן כחברות חדשניות, מובילות, ייחודיות, כלל ארצית, לאומית, עתידנית, טכנולוגית, שכיף לעבוד בה, קטנה, זריזה וחכמה (בדומה ליחידה מובחרת, יחידת קומנדו) וכזו המאפשרת פיתוח אישי לעובדיה.

אבחון התרבות הנוכחית – שלבי ביצוע

  1. ביצוע אבחון מפורט של התרבות הנוכחית, הגדרת המטרות והיעדים של המזמין, לימוד ובחינת הרקע הארגוני של המזמין והתרבות הארגונית, משאבים וכדומה, לצורך אבחון ומיפוי הארגון.
  2. ניסוח ערכי ליבה כתשתית לתרבות הארגונית הרצויה – ניסוח וקביעת ערכי ליבה – קביעת ערכים לגיבוש התרבות הארגונית ואשר לפיהם תתנהל החברה, המבוססים על החלטות הנהלה וה – DNA הארגוני:
  • ערכים מבוססי לגיטימציה: הוגנות, שקיפות, אמינות, שותפות, העצמה, מקצועיות.
  • ערכים מבוססי אוטוריטה: תחרות, חדשנות, קיימות, מצוינות, גמישות מחשבתית ותפקודית, עצמאות.
  • ערכים מבוססי התנהלות פנים ארגונית ערכית: יושרה, גמישות, הדדיות, יכולת עבודהעצמאית, מודעות קהילתית וסביבתית, אוטונומיות, חדשנות ויעילות, ערבות הדדית, מחויבות, טיפוח ההון האנושי – העצמה.

3. קביעה והטמעה של תרבות ארגונית תומכת ערכי ליבה ויעוד – התרבות הארגונית תנוהל על פי העקרונות הבאים: התרבות תהיה מעצימה, נעימה, משתפת, מטפחת תחושת שליחות וגאווה. תהליך ההטמעה יבוצע באופן               יצירתי ומגוון תוך שילוב פעילויות מסוגים שונים, לדוגמא: פורומים, פעילויות חווייתיות, פעילויות בקבוצות ועוד.

4. הובלה וליווי הליך להטמעת תרבות ארגונית – ביצוע, יישום והטמעה של תהליכי התרבות הארגונית, בהתאם לתוכנית המפורטת שאושרה.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ ארגוני

יועץ ארגוני

שינוי ארגוני – תהליך ואסטרטגית צמיחה

ייעוץ ארגוני חברות

יוצרים סדר בעזרת ייעוץ ארגוני – מה נכלל בשירות זה ומה לא?

תרבות ארגונית – למה כדאי לנו ליצור תרבות ארגונית?

פיתוח ארגוני / תרבות ארגונית / נורמות / שינוי ארגוני – מהם?

סוכני שינוי בארגונים מיהם?