TQM עקרונות בקרת איכות כוללנית

TQM – ניהול לאיכות כוללת, כלומר ניהול למצוינות ללא הפתעות. הכוונה לשיפור מתמיד בכל תחום בו עוסק הארגון, תוך האצלת סמכויות ומעורבות מרבית של העובדים להשגת מטרה אחת: סיפוק מלא של רצון הלקוח. להלן הגישות העיקריות בעולם ל TQM ניהול איכות כוללני בארגונים, חברות ומפעלים והתפיסות של כל שיטה :

 • זהו תהליך רב-תחומי בארגון במעורבות כל הגורמים.
 • האיכות מוגדרת ומוכתבת ע"י הלקוח.
 • עלויות האיכות והייצור בשיתוף פעולה, ככל שנשקיע באיכות נצמצם עלויות.
 • נדרשת התלהבות אישית וקבוצתית.
 • האיכות היא דרך לנהל ולשדר הדגשה מתמדת וקשיחה על איכות באמצעות מנהיגות הדרג הניהולי.
 • איכות וחדשנות יכולים לפעול במקביל בפיתוח מוצרים.
 • כתפיסת עולם, על כל ההנהלה להיות מעורבת באיכות ולא רק המומחים לכך (סגל אבטחת האיכות).
 • מחייבת שיפור מתמיד וניצול טכנולוגיות קיימות וחדישות.
 • הדרך היעילה ביותר הביבט עלות / תועלת והמחייבת ההשקעות הנמוכות ביותר להשגת יעילות – ממומשת גם אצל לקוחות וגם אצל ספקים.

TQM גישות לאיכות

 • גישת פיליפ ב. קרוסבי לאיכות

ההנהלה הבכירה חייבת לכלול את עלויות האיכות כחלק מהמערכת הכלכלית של הארגון. ארבעת האמיתות של האיכות:

 • איכות היא התאמה לדרישות: "הדרישות הנן מה שהלקוח קבע והתכוון אליו". דרישות = תקן, מפרט או שרטוט, הוראות בחינה.
 • האיכות נובעת ממניעה: יש הזדמנויות רבות לתיקון בעיות במערכת.
 • המדד לאיכות הוא אפס ליקויים.
 • מדידת האיכות הוא המחיר לחוסר התאמה לדרישות: נדרשת מדידת איכות כדי לעורר תשומת לב הנהלה.

TQM השלבים לניהול איכות עפ"י קרוסבי

 • מחויבות הנהלה.
 • מדידת איכות.
 • הערכת עלויות איכות.
 • מודעות לאיכות.
 • פעולות תיקון.
 • צוות היגוי לתוכנית אפס ליקויים.
 • הדרכת מנהלים.
 • יום אפס ליקויים.
 • הצבת יעדים.
 • הסרת הסיבות לטעויות – מניעה.
 • הכרה.
 • ועדות איכות.
 • עשה זאת שוב.
 • גישת ד"ר גוזף אם ג'וראן לאיכות

איכות = התאמה לשימוש. התאמה לשימוש ע"י: איכות התיכון ואיכות התאמה. באמצעות: תכנון לאיכות, בקרת איכות ושיפור לאיכות.

עקרונות ג'וראן להצלחה

 • על ההנהלה הבכירה להקדיש זמן ומשאבים להצלחה – על המנכ"לים להשתתף בועדת ההיגוי לאיכות.
 • יש להכיל יעדי איכות ייחודיים בתוכנית העסקית אשר יכללו:
 • ההליכים והשיטות למדוד תוצאות איכות יחסית ליעדים.
 • בחינת התוצאות לעומת היעדים.
 • תגמול להישגי איכות מרשימים.
 • יש להטיל את האחריות לשיפורים על יחידים.
 • יש להדריך אנשים לניהול ושיפור איכות.
 • יש להאציל סמכויות לעובדים כדי שישתתפו בתהליך השיפור.
 • גישת אדוארד דמינג לאיכות

14 המחויבויות האיכות של ההנהלה. שבעת המחלות הממאירות שעל ההנהלה לרפא. קבע את עיקרון הגישה לשיפור המחייבת ב 85% את ההנהלה (המערכת) לעומת ב – 15% את העובדים. פילוסופיה ממוקדת בפרטים כחלק ממערכת והתייחסות לאנשים כשותפים, לקוחות ושכנים.

14 העקרונות של דמינג להצלחה

 • יצר דבקות במטרה – ליצור תנופה מתמדת לשיפור השרות.
 • בצע אמץ התנהגות / פילוסופיה חדשה – טעויות ושגיאות אינן כורח המציאות.
 • הפסק תלות בבחינה להשגת איכות – לביצוע מושלם יש לשפר את התהליכים ולא להגביר את הבקרה.
 • הפסק עבודה עם ספקים על בסיס מחיר בלבד – מערכת היחסים עם ספקים בנויה על איכות ולא רק על מחיר.
 • שפר באופן מתמיד מערכות / תהליכי הייצור והשרות.
 • להדגיש חשיבות הדרכת עובדים במקום עבודתם באופן מתמיד.
 • עצב מנהיגות – תפקיד המנהלים הוא לעזור לעובדים לבצע עבודתם.
 • סלק פחד – לא לחשוב לשאול שאלות או לנקוט עמדה, אין ממה לפחד.
 • הסר מחיצות בין מחלקות – לגשר בין צוותים, לדאוג לשיפור מתמיד של יחסי אנוש.
 • המנע מסיסמאות.
 • הימנע ממכסות ייצור והספק, יעדים ונורמות כמותיות.
 • עודד ופתח גאוות העובד – גאווה מקצועית.
 • הנהג תכנית נועזת להשכלה ושיפור עצמי – להתמיד בחינוך והדרכה בנושאים לא מקצועיים, להתפתחות אישית.
 • צרף  חסרות תוכןאת כל הארגון למימוש השינוי – כל התהליך יתחיל במנכ"ל ובהנהלה.

עקרונות אלה עוזרים לכל עובד בארגון לתפקד מבלי לחשוש שהוא עושה טעות בתהליך קבלת ההחלטות שלו, יש כאן ארבעה מרכיבים ברורים.

א.      הלקוח – מתחשבים בו כבר בשלבי פיתוח המוצר, ברוח העיקרון "הלקוח תמיד צודק".

ב.      הספק – הוא  חלק מהתהליך. עובדים עם הספק ומסייעים לו להצליח.

ג.       העובד – הוא הלקוח הפנימי של החברה, יש לספקו מבחינה אישית.

ד.      התהליך – נעשה תוך שיתוף פעולה מלא בין כל הצוותים, "זה עם זה" ולא "זה מול זה".

מעגל האיכות של דמינג

מודל ניהול האיכות הבסיסי – מעגל דמינג PDCA.

 • תכנן (Plan) – אתר תהליכים קריטיים, אסוף מידע, קבע תכניות שיפור.
 • בצע (Do) – יישם את השיפור.
 • בדוק (Check) – הערך את התוצאות בפועל, השווה לתכנון.
 • פעל לשיפור (To improve) – שפר, הטמע שינויים.
 • גישת ד"ר קורא אישיאווה לאיכות

מימוש בקרת האיכות היא לפתח, לתכנן, לייצר ולספק שרות למוצר שהוא הכלכלי ביותר, השימושי ביותר ותמיד לשביעות רצון הלקוח. יזם את התפיסה היפנית של ה TQC- CWQC – Company wide quality control.

המרכיב היסודי להצלחה – מהפכה בחשיבה ניהולית.

עיקרי ה – CWQC

 • יתר חינוך והדרכה בבקרת איכות.
 • פעילות חוגי האיכות מהווה רק 20% מה CWQC.
 • השתתפות כל חברי הארגון.
 • יישום סקרי איכות.
 • שימוש בשבעת הכלים ובשיטות סטטיסטיות.
 • קידום פעילויות האיכות ברמה לאומית.

אולי יעניין אותך גם :

הבטחת איכות ומצויינות עסקית

ניהול הבטחת איכות במיקור חוץ

מבדק איכות פנימי לפי תקני איזו מהו?

גישת שינדוס מהי?

תרשים תהליכי בקרת איכות QCPC

ועדת סקר והנצלה MRB

מהי מערכת ניהול איכות?

GAMP

מה התועלות שמפיקים ממערכת איזו?