מרעיון להקמת עסק בדיקה ראשונית

פתיחת עסק – בדיקת הייתכנות ראשונית של הרעיון כעסק ו/או "יזמות" ו/או "מיזם" ע"י "יזם" בודקת האם יש בסיס עסקי לרעיון היזמי הבדיקה חשובה להבנה, עבודתו העתידית של היזם שדורשת עבודה מאומצת ומחויבות גבוהה לעסק לאורך זמן. בדיקה זו יוצרת בסיס ראשוני למימון עתידי. לפני הרצת הרעיון והיוזמה במסלול הביצוע, חשוב ומומלץ לעשות בדיקה ראשונית המתבססת על התאמה אישית של היזם ו "בדיקת היתכנות עסקית".

מומלץ לבקר בעסקים זהים באזור ומחוצה לו ולהתרשם כללית מסוג הפעילות, היקפי. עבודה, מחויבות אישית, הבנה מה צפוי בעתיד לפני קבלת החלטות ומשמעותן.

פתיחת עסק

הקמת העסק והפעלתו לאחר סיום כל הבדיקות העסקיות, ההיבטים המשפטיים, הרישיונות, הליווי החשבונאי, הביטוח, התחזיות, ההסכמות, הקשיים והחרדות תבוצע הקמת העסק. הקמת העסק תבוצע בהתאם להנחות היסוד, התוכנית העסקית והשיווקית. בניית העסק תכלול רכישת ציוד נדרש, פרסום, שיווק והפצה בהתאם לצורך וליכולות היזמות. ותחילת פעילות עסקית.

מסלול בדיקת הקמת העסק

1. העלאת הרעיונות בפני גורם מקצועי.

2. איסוף נתונים חשובים לבניית התכנית העסקית ע"י היזם כגון: סוגי הכנסות והיקפן המוערך, סוגי ההוצאות המשתנות והקבועות, כולל הערכה ראשונית של ההשקעה.

3. איסוף נתונים של המתחרים באזור. כגון: סוג המוצר שנמכר באזור, השירות המוצע והנחיצות של המוצר.

תכנית עסקית ל – פתיחת עסק

תכנית עסקית מהווה בסיס עיקרי לקבלת החלטות הקמה ומימון של העסק העתידי, חשוב מאוד שתהיה אמינה, נכונה, מדויקת ותיתן תשובות לטווח ארוך.

לאחר בדיקת הייתכנות העסקית הראשונית יש חשיבות גבוהה להכנת התכנית העסקית אשר מעלה שאלות, כגון: הבאת פרמטרים עסקיים וכלכליים לטווח ארוך ומתן כלי עבודה ובחינת העזרים במהלך הקמת העסק והתנהלותו העתידית.

רצוי שהכנת התוכנית תעשה ע"י גורם מקצועי. הפרמטרים הנדרשים לתוכנית העסקית עבור קבלת החלטות אישיות וכן עבור חיצוניים אשר נפנה אליהם בעתיד לצורך מימון והשקעה:

 • הגדרת המטרה של העסק.
 • תמצית מנהלים.
 • הגדרת המוצר או העסק.
 • קהל יעד.
 • סוג הלקוחות.
 • מתחרים באזור ומחוצה לו.
 • תחזית הכנסות.
 • תחזית הוצאות קבועות ומשתנות.
 • היקף השקעות ותוכנית מימון.
 • תחזית דו"ח רווח והפסד חודשי, שנתי ומספר שנים קדימה.
 • תחזית תזרים מזומנים.
 • טבלת רגישויות.
 • פעולות נדרשות להשגת יעדים.
 • סיכום והמלצות.

תכנית שיווק ל – פתיחת עסק

תכנית השיווק מהווה בסיס לשיווק העתידי של העסק שיוקם. בנוסף משלימה את התכנית העסקית ע"י שאלות שיווקיות וכספיות שתואמות לעסק.

מומלץ להכין את התכנית השיווקית אשר תכוון את היזם, זאת בנוסף לתכנית העסקית אשר הוכנה, לאחר כל הבדיקות ולפני הקמת העסק.

הגדרות התכנית

פתיחת עסק – בתכנית יוגדרו תחומי הפעילות העסקית. סביבת התחרות, קהל יעד, תמהיל השיווק, ידע ייחודי, מדיניות מוצרים ושירותים, תקשורות על סוגיה, ועוד.

תכנית השיווק תכיל 3 חלקים:

א. איסוף אינפורמציה וניתוח המצב בשוק היעד.

ב. קביעת יעדי השיווק.

ג. קביעת האסטרטגיה השיווקית.

איסוף נתונים וניתוח השוק

 • מגמות השוק אליו העסק פונה.
 • הבעיות העיקריות בשוק המיועד.
 • ניצול הזדמנויות קיימות.
 • פוטנציאל מכירות כמותי – בשקלים ובאחוזים.
 • מי המתחרים העיקריים של העסק.
 • סוגי הלקוחות הפוטנציאליים של העסק.
 • איתור קבוצות לקוחות.
 • היתרון היחסי לעסק או המוצר שלך עבור לקוחותיך וחשיבותו.
 • איתור הלקוחות הפוטנציאליים הגדולים.

יעדי השיווק

 • היקף המכירות קביעת יעד ריאל בשקלים לשנה.
 • פלח שוק – מוגדר באחוזים בהתאם להערכת היזם.
 • הפצה – אחוזי הפצה בנקודות המכירה של המוצר.
 • תדמית – התאמת מחירי המוצרים והעסק לתדמית המבוקשת.
 • מודעות למוצר או לשרות.

אסטרטגיה שיווקית

 • מוצר/או השרות – יתרונות המוצר או השרות ללקוחותיך.
 • התמחיר – ייקבע ע"פ העלויות של העסק, מחיר המתחרים, הרווח הדרוש לעסק.
 • פרסום וקידום מכירות – חשוב להגדיר תקציב שנתי לפי יעדי השיווק.
 • מכירה אישית ומתן שירו – יש לכלול גם אנשי מכירות אם הוגדרו בתכנית.
 • אריזה – יש לשם לב לאריזת המוצר והתאמתו למיצוב המוצר.
 • רשת הפצה – בנית מערכת הפצה של העסק או שימוש בקבלני משנה.
 • יחסי ציבור – יש לנצל את יחסי הציבור כפרסום חינם לעסק/מוצר.
 • פעילת פרסומית – חשובה מאוד בשנה הראשונה ויש להתחשב באסטרטגיית הפרסום הבסיסית: נושאים עיקריים בתמליל הפרסום והסיסמא, צינורות פרסום עיקרי, לו"ז לחלוקת מאמצי הפרסום והפקת אמצעי הפרסום.

פתיחת עסק – תקציב השיווק

יש לקבוע לוח זמנים מדויק לביצוע התכנית השיווקית. עם תכנית כספית צמודה ומורטת למחצית השנה הראשונה של העסק ויכולת מימון, ההצלחה תביא להמשך המימון ע"י העסק, פיקוח ובקרה – בניית מערכת מפקחת ומבקרת של כל תכנית השיווק.

מימון – השקעה ואשראי לפעילות

המימון הינו כלי חיוני לאורך כל חיי העסק ובזמנים בעיתיים להבראת העסק או להקמת עסק חדש, אך על מנת להשיג את המימון יש לעמוד בקריטריונים ברורים ויכולת החזר כספי עתידי לעסק או לגורמים חיצוניים.

המימון הראשוני – הכרחי להקמת העסק, המשך המימון יהיה ע"י העסק או בגיוס הון נוסף. מוצגות בזאת אפשרויות המימון החל במסגרת האשראי הבנקאי ועד גורמים מחוץ למערכת הבנקאית ליזם או לעסק הנתקל בקשיים כספיים לצורך המשך הפעילות העסקית. חשוב לדעת, להכיר ולקבל את ההחלטה המתאימה ליזם אשר מותנית במימון האפשרי.

מסלול מימון בעזרת גורמים חיצוניים

מימון ע" משקיע חיצוני מימון זה יתכן רק לאחר בחינה חסרת פניות, של ההיבטים העסקיים – נטו. המשקיע לעולם אינו "חושד" באהדת יתר שתניב הנחות או הקלות ולכן הוא מהווה מבחן אמיתי לתכנית העסקית, השיווקית ולעסק עצמו.

האשראי, על סוגיו השונים, יכול להינתן לעסק קיים או ליזם לאחר עמידה בדרישות אלה:

 • אשראי ספקים – מיועד להשקעה לציוד, ולקבלת חומרי גלם ומוצרים בפעילות שוטפת.
 • אשראי ממשלתי – מענקים והטבות במידה וישנן, הלוואות בערבות מדינה.
 • מוסדות וארגונים – ארגונים שונים, חברות כרטיס אשראי, קרנות ייעודיות (קרן קורת, רש"י, קרנות סוכנות, קרן סיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה ועד).
 • מסגרת אשראי בנקאי הלוואות לפיתוח, חח"ד לגישור פערים בפעילות שוטפת, הלוואות ועוד.

דוחות שכדאי להכין לקראת פגישות לצורך מימון

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים – רצוי שהתזרים יהיה מפורט ומדויק ברמה החודשית כולל רווח עתידי. הוצאות קבועות, מיסוי ומימון.

השקעות בציוד

ההשקעות בציוד לפיתוח העסק יוצגו בנפרד מתזרים המזומנים וכן מסלול המימון להשקעה כדאיות ההשקעה, גובה ההחזר השנתי, משך שנות ההחזר ותשואה להון.

ביטחונות

הביטחונות מציגים בפני המערכת הבנקאית את היכולת להחזיר את ההשקעה המבוקשת חשוב להציג ולקבל ביטחונות הגבוהים מגובה חובת הבנק לעסק.

חובות לספקים

יש להוסיף פירוט התחייבויות לספקים, ע"מ להקל על המערכת הבנקאית להסכים לנתינת האשראי ולתת תמונה מלאה וברורה על מצבו העסקי של העסק.

פעילות עם בנקים אחרים

עקב התחרות בין הבנקים יש מקום להציג את מלוא הפעילויות וההתחייבויות עם בנקים אחרים תוך נתינת בטחון למנהל הבנק במתן הכספי לעסק.

תחזית עתידית

התחזית לפעילות העסק צריכה להיות שמרנית עם מרווחי ביטחון על מנת לשכנע להעמדת מימון לפיתוח העסק.

היבטים משפטיים

ההיבטים המשפטיים נובעים מהמהות אשר רוצים להשיג, ובאים לשקף ולהגן על היזם, לאחר קבלת ההחלטות אם עיקר הזכויות בידי היזם / המנהל או המשקיע, יש להיעזר בכלים המשפטיים אשר מטרתם להסדיר את מבנה הזכויות, החובות והתנאים העסקיים לקיום העסק לרבות היחסים בין העסק לבנק ורשויות המיסוי, למשכיר הנכס ועוד. בכל עסק יש לשקול ולהחליט את המבנה המשפטי / צורת ההתאגדות של העסק, כמו כן היחסים המשתנים כמו: נפח העסק, גודלו, הסיכונים ויכולת המימון. האם יפעל היזם כעוסק זעיר, מורשה או האם יקים חברה בע"מ. יש להכין הסכמים, כגון: לשכירות מבנה, הסכמי עבודה, הסכמי הלוואות למימון הפעילות הראשונית בעסק ועוד.

רשויות המס

כאשר היזם מקים עסק, הוא אחראי לכל פעולותיו כולל רשויות המס, עליו להיות בקי בכל המיסים שיוטלו על העסק: נישום במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

 • מס הכנסה – יש להירשם במס הכנסה ולהגיש דיווח מלא מומלץ להיעזר ברו"ח ולקיים משא ומתן על מקדמות.
 • מע"מ – הרשמה במע"מ ביום פתיחת העסק.
 • עוסק פטור (בעבר "עוסק זעיר") מתוך חוק מס ערך מוסף עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 72 ש"ח לשנה או סכום גבוה יותר שנקבע ע"י שר האוצר. מומלץ להתחיל כ"עוסק פטור" ועם גידול ההכנסות לעבור למערכת מע"מ.
 • ביטוח לאומי – הרשמה בביטוח לאומי ביום פתיחת עסק.

רישוי

מול מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקומית, כיבוי אש, איכות הסביבה וכד'. על היזם לוודא את התאמת רישוי בעסק בכל המערכות המופיעות לעיל.

 • חוק רישוי עסקים – מחייב בעלי עסקים לקבל רישיון להפעיל את עסקיהם.
 • הרישוי – כרוך בתנאים בהתאם למטרות הרישוי, קבלת רישיון בהתאם לסיווג. על התנאים ממונים, הגורמים המאשרים, שהם משרדי הממשלה הייעודיים.
 • רישיון עסק – יש לבדוק האם העסק המוקם צריך רישיון לפי החוק.

סוגי הרישיונות

 • רישיון לצמיתות – רישיון בתוקף שנקבע ועל עוד לא בוטל.
 • רישיון תקופתי – לתקופה מוגדרת (5, 3, 1 שנים) לפי סוג העסק.
 • רישיון זמני – רישיון שניתן לתקופה שאינה עולה על שנה, וזאת כדי שנותני האישור יוכלו לבחון את פעילותו והתנאים להפעלתו.

תהליך הרישוי ושלביו

 • הסדר לגבי מקרקעין – לכל קרקע יש יעוד, שנוי היעוד מצריך הסכמת הבעלים (ממ"י מנהל מקרקעי ישראל) השינוי כרוך בתשלום באחריות היזם ובקרתו.
 • היתר הועדה המקומית – שינוי במבנה או בסוג השימוש במבנה מחייבים היתר ואישור הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • רישיון לעסק – ע"י המועצה האזורית. פרטי האישורים לרשיון העסק במח' לרישוי עסקים – תרשים סביבת העסק, תוכנית העסק, אישור הכבאות וגורמים רלוונטים המתאימים לעסק.

אישורי בנייה

לקבלת אישורי הבניה יש לקבל את אישור מנהל מקרקעי ישראל ואישור מהוועדה המקומית לתכנון ובניה. על מנת לקבל היתרי בניה, יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה את ה"תיק הוורוד" חתום ע"י בעל מקצוע. למינהל ישנן התניות ותקנות תכנון ובניה ברורות לגבי שימוש בקרקע למבנה מסחרי או מבנה למחסן או מבנה מסחרי באזור מגורים ועלויות השימוש מותאמות לפעילויות השונות.

ליווי חשבונאי והנהלת חשבונות

הליווי החשבונאי דרוש לצרכי מס ועמידה מול השלטונות חשיבותו רבה על מנת להפיק דוחות שוטפים המצביעים על פעילות העסק. תפקוד מול התכנית זיהוי בעיות והצלחות, הנה"ח עדכנית כל זאת כל זאת כדי לקבל שליטה על הנעשה בעסק.

להלן סוגי דוחות לבקרת העסק מידי חודש :

1. דוח רווח והפסד חודשי כולל יתרה.

2. דוח רווח והפסד מצטבר שנתי לחודש הנוכחי.

3. דוח המשווה את כל הסעיפים בין השנה הנוכחית לבין אשתקד בסכומי כסף ואחוזים.

4. דוח תזרים מזומנים – חודשי, ושנתי. הדוח מבוסס על רווח והפסד וקבוע את מצב יתרת העסק בזמן נתון.

5. מאזן בוחן רבעוני ושנתי ע"י רו"ח מוסמך.

התחשבנות מתבססת על היקף פעילות העסק כמו פעילות בבנק, חשבוניות ועוד, ולכן התחשבנות זו אין להסכים לחיובים על בסיס אחוזים מההכנסות או הרווחים.

עסקים עם מיליון שקלים במחזור שנתי מומלצת הנה"ח כפולה שכוללת ניהול לקוחות, ספקים, בנקים והנה"ח רגילה.

לעסקים פעילים המעסיקים שכירים מומלץ להתקשר למערכת הנותנת תלושי משכורת מוצע סכום שאינו עולה יותר מ- …… ₪ לתלוש משכורת לחודש או סכום של…… ₪ ל- ….. מספר עובדים בחודש.

תמונה לדוגמה לאחר פתיחת תיק במס הכנסה והמע"מ יש להיעזר במערכת הנה"ח בתשלום ובמקדמות מס למערכות הנ"ל בתשלום חודשי או דו חודשי.

פעם בשנה יש לפנות ליועץ מס או רו"ח כדי להוציא דו"ח למס הכנסה. כמו כן אחת ל- 5 שנים הכנה והגשה של "הצהרת הון" בהתאם לדרישת מס הכנסה.

יש חשיבות גדולה בהזרמת מידע (חשבוניות וכיו"צ) ע"י מנהל העסק ובחתימת ידו להנה"ח באופן שוטף.

ביטוחים

הביטוח נותן פתרון לבעיה כלכלית הנוצרת עקב מקרה ביטוחי ומקנה בטחון לעסק, ליזם ובכלל. רצוי לוודא לפני הכניסה לביטוח איזה ביטוח צריך לגופו של צורך, סוג עסק, סוג פעילות וכד'. הביטוח יקר מאוד, וחשוב לקבל החלטה על סמך ההיצע במה מבטחים את העסק – מתוך ידיעה שעלות הביטוח הגבוהה משפיעה על התזרים.

 • ביטוח אלמנטרי – רכוש העסק (צריך לבחון עד כמה כדאי לבטח).
 • ביטוח רכוש – ביטוח העסק.
 • ביטוח צד ג' – ביטוח נזק שאמור להיגרם למבקרים בעסק.
 • ביטוח חבות מעבידים – מכסה את המעסיק במקרה שהעובד נפגע בעסק עקב רשלנות המעסיק.
 • ביטוח אחריות מקצועית – הפוליסה מגינה על בעל העסק מפני תביעות כספיות ע"י הלקוחות בגין התרשלות מקצועית.
 • ביטוח הפסד רווחים – אם נפגעים מערכי הייצור הביטוח יפצה את בעל העסק עבור ההפסדים.
 • ביטוח חיים לעובדים – אובדן כושר עבודה אם העובד או בעל העסק אינם יכולים להשתכר עקב בעיה בריאותית או תאונה חברת הביטוח תשלם 75% משכרו עד גיל 655 או עד תום תקופת אי הכושר. ביטוח למקרה מוות. ביטוח נכות מתאונה. ביטוח מוות מתאונה. ביטוח מחלות קשות.

התאמות, שינוי או סגירת העסק

יש לבדוק את התאמתו של העסק לשוק, לפעמים כדי לשפר את התוצאות יש לבצע סטייה מהתוכנית העסקית כדי לשפר את התוצאות או את מעמדו של העסק. האפשרות האחרונה תתקיים במידה ולא הצלחנו להגיע לתוצאות המתוכננות. אי לכך אם העסק מפסיד לאורך זמן יש לשקול את סגירתו. כשהעסק מתחיל לעבוד, יש לערוך בדיקה פנימית תקופתית, ולבדוק האם מבנה העסק, בהיבט העסקי ובהיבט המשפטי, עדיין מתאים לייעודו. התאמה נוספת שעשויה להידרש היא הכנסת שותף, החלפתו או יציאתו. אם העסק לא מצליח לעמוד בתכנית העסקית, מומלץ להיעזר בבעל מקצוע כגון: יועץ עסקי שיווקי (כדי לנסות לאבחן את הבעיות העסקיות ולנסות לפתור אותן).

כל שינוי או התאמה צריכים להיות מלווים בהסכם משפטי מתאים, מומלץ להיעזר לשם כך בעורך דין. אם העסק אינו מצליח, למרות המאמצים – יש לשקול סגירה. המלצתנו בתהליך מורכב וקשה זה חשוב לקבל את ההחלטה והביצוע במסגרת הנהלת העסק.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים ובינוניים

ייעוץ פיננסי לעסקים

ייעוץ ופיתוח עסקי

ייעוץ שיווקי לעסקים

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

ייעוץ לחנויות קמעונאיות וזכיינות

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.