בניית תוכנית עסקית

תוכנית עסקית היא כלי ניהולי בעל ערך רב עבור כל עסק בכמעט כל מצב, ובפרט אם מלאכת הכנתה הופקדה בידיים מקצועיות של מומחים מנוסים.

באילו מצבים כתיבת תוכנית עסקית היא צעד הכרחי ורב תועלת?

כאמור בניית תוכנית עסקית מספקת תועלת רבה לכמעט כל עסק במגוון רחב מאוד של מצבים. בפרט מומלץ לעשות זאת במקרים הבאים:

לקראת הקמת עסק חדש – תוכנית מדויקת מאפשרת לבחון את סיכויי ההצלחה, ולהגדיל אותם במידה ניכרת אם אכן מתברר שכדאי לפתוח את העסק.

כשמתקבלת החלטה אסטרטגית לפנות לכיוונים עסקיים חדשים – בדומה לסעיף הקודם, המטרה הראשונה של כתיבת תוכנית במטרה לאמוד את הכדאיות של מימוש ההחלטה, והמטרה השנייה היא מקסום סיכויי ההצלחה.

במסגרת מיזוגים ורכישות – מיזוג עסקי יכול לייצר סינרגיה רבת עוצמה ומצד שני עלול גם להוליד כישלון. גם לרכישת חברה או חלק ממנה יש פוטנציאל בלתי מבוטל אבל טמון בה גם סיכון של ממש, כך שביצוע מיזוגים ורכישות ללא תוכנית עסקית איכותית היא בגדר הימור.

התרחבות / רכישת ציוד / הגדלת מצבת כוח האדם – גם עסקים שמבקשים לצמוח על בסיס הפעילות הקיימת זקוקים לתוכנית עסקית שתסייע להם לגדול באופן הנכון ביותר עבורם.

שינויים משמעותיים בהתנהלות – כשנוצר צורך לשנות תהליכי ייצור, תהליכי פיתוח, שיווק או כל מרכיב אחר בהתנהלות של העסק, בין אם עקב תמורות חיצוניות ובין אם עקב שינויים פנימיים, התוכנית העסקית תבטיח מעבר חלק ויעיל במיוחד להתנהלות החדשה.

צורך בתוכנית הבראה – עסק שנקלע לקשיים (בין אם תפעוליים, בין אם פיננסיים ובין אם אחרים) יבריא באופן מיטבי על בסיס הכנת תוכנית עסקית בעזרת מומחים לכך.

במצבים שבהם אין כיוון עסקי המוגדר היטב – וכתוצאה מכך אין הובלה עסקית המממשת את הפוטנציאל הגלום בו בצורה מיטבית.

גיוס הון או משקיעים – על-מנת שבנקים, חברות מימון חוץ בנקאיות, משקיעים או קרנות יסכימו להעביר כסף לעסק הם ירצו מן הסתם לקבל תמונת מצב מפורטת אודותיו, בין אם באמצעות התוכנית העסקית המלאה ובין אם דרך תקציר המנהלים שמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

לקראת מכירת העסק – כדי להשלים את העסקה בתנאים הטובים ביותר מבחינתכם.

סגירת העסק – גם את זה צריך לעשות נכון…

מה כוללות תוכניות עסקיות?

הכנת תוכנית עסקית איכותית מחייבת מיומנות גבוהה וניסיון מגוון. התוכניות העסקיות מחולקות לפרקים, והעיקריים שבהם הם:

תקציר מנהלים

הפתיח של כל תוכנית עסקית הוא תקציר המנהלים – תמצות של מהות הפעילות העסקית או המיזם ו/או התכנון ועיקרי המידע הרלוונטי עבור מנהלים ומשקיעים, שמטבע הדברים זמנם קצוב, והם זקוקים לעמוד אחד או שניים שיעזרו להם להבין ולהחליט האם להמשיך להתעמק בתוכנית המפורטת במהירות ובקלות. תקציר מנהלים איכותי יהיה קצר ולמטרה. בדרך כלל תקציר מנהלים כולל רקע עסקי (קצר), מהי מטרת התוכנית העסקית (מה מטרות ויעדי החברה והבעלים), ומה היא נועדה להשיג. מהו נושא התוכנית העסקית ומדוע לדעתך הנושא הוא אטרקטיבי. מה ייחודי בתוכנית. הצורך או הפתרון שהעסק שואף לספק או לפתור, את הדרך שבה הוא יספק פתרון לצורך הנ"ל, סקר שוק, אנליזה פיננסית, ביסוס המסקנות על על סמך עובדות ונתונים. חשוב מאוד שהמסקנות תהיינה ברורות והמלצות לביצוע.

פרופיל חברה

פרק אשר מפרט מהם תחומי הפעילות של החברה. מי בעלי החברה ומהו הרקע והניסיון העסקי והמקצועי שלהם. מהם מטרות ויעדי החברה והבעלים. מהו סטטוס החברה במישור הפיננסי. הצגת תמצית דוחות פיננסים ומדדים עיקריים. מה ניתן לומר על ביצועי החברה בעבר. מהם עיקרי המגמות שנרשמו בתחום העסקי, השיווקי והתפעולי. מהם המאפיינים התפעוליים של החברה – תיאור מבנה הארגון. כיצד בנוי וכיצד מתפקד המערך השיווקי. מהו מיצוב החברה בשוקי היעד השונים. מיהם המתחרים ומה מצבם. מה ניתן לומר על האווירה העסקית בשווקי היעד. מגמות צמיחת השוק ושינוי מגמות שנרשמו בחמש שנים אחרונות. מהן העוצמות והחולשות של החברה.

המוצרים / השירותים

פרק אשר מפרט מהם המוצרים והשירותים שהעסק מספק או מתעתד לספק. כל שירות או מוצר אמור להיות פתרון לבעיה שמטרידה לקוחות פוטנציאליים (ורצוי רבים, כמובן). מומלץ לשלב בסעיף זה הן את היתרונות של המוצרים והשירותים ביחס להצעות המתחרים, והן את עלויות הפיתוח, הייצור, ההפצה, השיווק ושאר הוצאות. מוצר שהוא פטנט או סימן רשום הוא בעל ערך רב, ובמקרים אלה כדאי כמובן להדגיש זאת במסגרת כתיבת התוכנית העסקית.

הטכנולוגיה

פרק חשוב במיוחד כשלצורך הייצור של המוצרים או מתן השירותים של העסק נעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות. אם זוהי טכנולוגיה שעדיין נמצאת בשלבי פיתוח, חשוב לפרט באיזה שלב מדובר ומה הצפי להשלמת הפיתוח.

השוק ותוכנית השיווק

פרק שנשען על מחקר שוק ועל בדיקת המתחרים. הוא כולל את החוזקות של העסק, החולשות שלו, את מאפייני קהל היעד (ובפרט האם מדובר בלקוחות פרטיים או בארגונים), האם ישנו מקום לעסק בשוק, מהי האסטרטגיה הטובה ביותר להשתלב בו, מהן ההשלכות הכלכליות של כל אחת מהאופציות ואיזה נתח שוק והכנסות היא צפויה לספק – והכל מתוך התבוננות ריאלית ומפוכחת. פרק זה הוא אחד העוגנים החשובים במסגרת הכנת תוכנית עסקית שכן באמצעותו ניתן לבנות בסיס לקוחות איתן ובהתאם לו נקבעות הפעולות הספציפיות שהעסק יבצע, הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני והארוך.

פס הייצור / מערך השירות וכוח אדם

פרק שעוסק במאפייני הייצור (פנים או חוץ ארגוני ע"י קבלני משנה) וניהול המלאי – הלוגיסטיקה – שרשרת האספקה או השירות, ובפרט העלויות, כוח האדם הנדרש, ההיררכיה הארגונית, תהליכי הכשרת העובדים לתפקידים השונים ועוד.

מימון ופיננסים

ניתוח העלויות השונות הנדרשות לצורך הקמת העסק ותפעולו השוטף (או לשם התרחבותו כשמדובר על כתיבת תוכנית עסקית לעסק שרוצה לגדול בדרך כזו או אחרת), בחירת פתרונות המימון המשתלמים ביותר, תכנון פיננסי ארוך טווח, הרווח הצפוי מההשקעות הנוכחיות בשנים הבאות, ועוד.

בחינת כדאיות (סיכונים וסיכויים)

על סמך כל המידע הכלול בתוכנית העסקית ניתן לבצע בדיקת כדאיות מדוקדקת ומדויקת לגבי כל פעולה ששוקלים לנקוט, על בסיס כל הסיכויים והסיכונים – וכך לקבל את ההחלטות המיטביות עבור העסק בדרך להצלחה הרצויה.

איך תוכנית עסקית כתובה היטב משפרת את השיווק ומגדילה את הרווחיות?

הכנת תוכנית עסקית כוללת כאמור פרק שמתמקד בשיווק. בהתאם ניתן לגזור מתוך התוכנית העסקית תוכנית שיווקית שכוללת חזון, מטרות, ניתוח המצב הקיים בעסק ובשוק (בין השאר על-פי מודל SWOT), פילוח שוק, בחינת חלופות שונות להגעה אל קהלי היעד הרלוונטיים, פעולות ספציפיות ולוח זמנים לביצוען, מנגנון לבקרה על השיווק והערכת התוצאות, צפי מכירות ועוד – כל אלה עם התייחסות לטווח המידי, הקצר, הבינוני והארוך.

תוכנית שיווקית שכזו מבטיחה את מיצוי המשאבים שמוקדשים לכך, ובהתאם הגעה אפקטיבית ללקוחות הקיימים והפוטנציאליים בדרך למקסום הרווחים.

השלבים החשובים של הכנת תוכנית עסקית

שלבי הכנה :

א. הגדרת המטרות והיעדים – והדרך להגיע אליהם.

ב. איסוף כל המידע החיוני וביצוע הבירורים הנחוצים לשם כך.

ג. תכנון והערכת מצב עסקית – כולל לו"ז, דרכי שיווק, מימון ועוד.

ד. עיבוד המידע וכתיבת התוכנית.

ה. קידום התוכנית באמצעות צעדים ארגוניים, פיננסיים ומשפטיים.

ו. הפעלה.

בניית תוכנית עסקית עם שטרן יועצי ניהול

כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בתוכנית בכל מצב שבו הדבר כדאי, חשוב מאוד להפקיד את הכתיבה בידיים של מקצוענים בתחום הניהול והייעוץ העסקי. הצוות המנוסה של שטרן יועצי ניהול כבר הכין מגוון רחב מאוד של תוכניות עסקיות עבור עסקים מכל הסוגים ולמבחר מטרות שונות – מוזמנים לנצל את הניסיון והידע שלנו לטובת העסק שלכם.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ ופיתוח עסקי

מכירה קנייה עסקים

בדיקת היתכנות לרעיון וליזמות עסקית

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

ייעוץ לעסקים משפחתיים וניהול כלכלת המשפחה

 העסק שלך צריך תוכנית עסקית?

ייעוץ עסקי

 השאר/י כאן את פרטיך והמומחה בדרך אליך!

 נקבע לך פגישת אבחון ראשונית עם אנשי מקצוע מנוסים
ללא תשלום וללא התחייבות!

* שדה חובה