רשומות על ידי צוות יצחק שטרן

שיתוף עובדים בתעשייה

תגמולים לא חומריים ומערכת יחסי עבודה – צוות מצוין התנהלות אחרת – למערכת יחסי עבודה תפקיד משמעותי ב "יצירת" תגמולים לא חומרים שונים המוצעים לעובדים בעבור או בהקשר לעבודתם. תגמולים אלה משמעותיים להכוונה ולהנעה התנהגותיות בעבודה בשל רצונם של עובדים לספק צרכים חברתיים ואישיים – התפתחותיים. בצרכים החברתיים – יצירת שותפויות – שותפויות בצרכים החברתיים […]

צורות שיתוף עובדים בניהול

שיתוף עובדים ברווחים – תגמול מניה – תגמול במניות מטרה שיתוף – שיתוף עובדים ברווחים הינה שיטה של תגמול כספי ו/או במניות, ע"פ שיטה זו חלק מהישגי הארגון כפי שהם נמדדים ברווחים מחולקים על פי נוסחה קבועה מראש לעובדי הארגון או לחלק מהם. שיטת שיתוף עובדים ברווחים מניחה שכתוצאה מהשתתפות עובדים ברווחים תגבר הזדהותם עם […]

איך דרישות המצב משפיעות על סגנון הניהול?

ניהול בסגנון, אנו מנתחים את דרישות מרכיבי המצב כדי לאבחן אילו סגנונות ניהול דורש כל אחד מהם מהמנהל. מידת האפקטיביות של "סגנונות הניהול" תלויה במצב בו משתמשים בהם. פרושו של דבר, שהמצב דורש "ניהול בסגנון", או בסגנונות מסוימים ולא באחרים. את המצב נאבחן בעזרת 5 מרכיבים ה"מכסים" את ההיבטים החשובים בארגון. לגבי כל אחד מהמרכיבים […]

מיומנויות ניהול

כישורי ניהול – "אלוהים, תן לי את השלווה לקבל את שאי אפשר לשנות, את האומץ לשנות את שצריך לשנות ואת החוכמה להבחין בין השניים". נכון, תפילה זו היא תמצית יכולת ניהול המצב. אם נקרא את התפילה מן הסוף אל ההתחלה אזי ראשית, דרושה לנו חוכמה להבחין ולאבחן (את סגנון הניהול ואת המצב – רגישות מצבית). […]

סגנונות ניהול

סגנון הניהול הבסיסי של המנהל הוא הדרך שבה מתנהג המנהל, כפי שהיא נמדדת ע"י מידת ההתייחסות למשימה ומידת ההתייחסות לאנשים שבהם הוא משתמש (סגנון מנהל). החלוקה לארבע סגנונות בסיסיים היא ענין של נוחות. לקרוא לאדם בשם של סגנון מסוים פרושו, אך ורק, שהוא יותר דומה לסגנון זה מאשר לאחרים. הוא יותר מהממוצע בהשוואה לאחרים, בסגנון […]

אפקטיביות ניהולית – אפקטיביות ארגונית

שיפור ניהול – לכל מנהל, בכל ארגון ובכל מצב, מטרות רבות ושונות, אותן הוא חותר להשיג. אולם, לכל המנהלים מטרה עליונה משותפת "להיות אפקטיבי" כמנהל. ההנחה היא כי המטרה העיקרית אשר אתה כמנהל, צריך להשיג הינה: אפקטיביות ניהולית. אפקטיביות ניהולית = המידה בה משיג המנהל את התפוקות הנדרשות מתפקידו (אפקטיביות ויעילות). שים לב, שאפקטיביות הניהולית […]

שרותי ניהול במיקור חוץ (ניהול חיצוני לעסקים – Outsourcing)

מנהל מעולה – שירותי ניהול חיצוני מספקים לעיתים פתרון אופטימלי לעסק. מנהלים רבים משקיעים זמן, מאמץ ומרץ, ועדיין אינם מצליחים לממש את כל תחומי הניהול, ומותירים רבים מסעיפי הטיפול והניהול ברשימות המעקב ללא טיפול נאות. שיטת האאוטסורסינג מציעה רכישת שירותים ממקורות חיצוניים למימוש יעדי הארגון, והעברת תהליכים שבמבנה הארגוני הקלאסי היו מנוהלים במסגרת הפנים ארגונית […]

ניהול במושבים – שרותי ניהול מקצועיים (מנהל עסקים וכספים)

ניהול מושבים – ניהול מושב מנהל עסקי – לכל יישוב קהילתי, מצפור, מושב או קיבוץ נדרש שיהיה "מנהל עסקי וכספים" על מנת לקדם, לפתח ולגרום לשביעות רצון התושבים מהשירותים הניתנים בקהילה מצד אחד ומצד שני לדאוג לרווחת המשפחות / התושבים ביישוב עקב פיתוח והשגת שגשוג כלכלי והתפתחות התעסוקה, העסקים והקהילה ביישוב. בנקודה זו משתלבת "שטרן […]

ניהול בקיבוצים – שרותי ניהול מקצועיים (נושאי תפקידים מרכזיים)

מרכז משק – שירות חדש ב "שטרן יועצי ניהול" – ניהול פיתוח כלכלי, קהילתי, רווחה ומזכיר משק בישובים קהילתיים, מצפורים, מושבים וקיבוצים. מהות השירות הניתן, ניהול שוטף של כלל פעילות הישוב : ייזום ופיתוח של פעילויות, עסקים ופרויקטים במשק ובקהילה, משלב הרעיון ועד הביצוע בפועל. תיאור המשרה – מרכז משק אחריות ניהולית ישירה על מנהלי […]

מבנים ארגוניים

מבנה אנטרפרנרי – יזם מבנה ארגונים – ארגון מנוהל במבנה אנטרפנרי כאשר במרכזו עומד אדם אחד, יזם, בעל-מקצוע, בעל-מעוף, המקים בד"כ את הארגון מראשיתו, מציב את העובדים ללא התחשבות בדירוג, בהררכיה, כולם קשורים ישירות לראש הארגון וגם זה לזה. יש הרבה קשרים לא-פורמליים, עמימות בתפקידים, מבנה ניהולי זה מתאים לארגון קטן בראשית הדרך. ריכוז וביזור […]