מנהל היכן המקום האמיתי שלך (שיטת גמבה Gemba היפנית)?

המקום האמיתי של מנהל הינו במקום שם מתרחשים האירועים, מתרחשת העבודה, על "רצפת הביצוע".

במילים פשוטות, מנהל צא מהמשרד : יציאה מחדרי הישיבות והמחשבים אל קו הייצור, מוקד השירות, ליווי פעיל של אנשי מכירות שטח, במרכז הלוגיסטי משם יוצאת האספקה ללקוח, במחלקת הפיתוח שם מפתחים את המוצר / שירות הדגל החדש של החברה, מוקדי המפגש עם הלקוחות והספקים על מנת לראות בעיניים את תהליכי העבודה ולהכיר מקרוב את הבעיות התובעות טיפול. להלן שלבי הביצוע :

 • G – לך וראה בארגון.
 • E – הבן ושאל על הבעיות, סוגיות, נושאים הנדרשים להישאל בשיטת ה – 5 למה? על מנת לאתר את גורמי השורש לבעיות ומתן פתרונות.
 • M – גלה גורמי בזבוז בארגון.
 • B – תמיד תפגין יחס של כבוד.
 • A – לנתח ולהעריך את הנתונים שאספת כוללים את האנשים שלהם.

האם אתה מנהל פרואקטיבי?

מנהל פרואקטיבי

אתה מנהל פרואקטיבי – הלוקח יוזמה ומוביל את הארגון קדימה למצויינות עסקית? או שאתה מנהל ראקטיבי המגיב למצב?
בתקופה של חוסר ודאות נדרשת ממנהלים יכולת פרואקטיביות. על מנת ליזום ולהוביל שינויים בארגון. כלומר להיות בצד היוזם ולא הפסיבי הממתין שהשינויים יגיעו אליו והוא יהיה תגובתי למצב כתוצאה מחוסר ברירה.
 
פרואקטיביות = לקיחת יוזמה וגם אחריות על מנת לגרום לדברים שיתרחשו. התמקדות בחשיבה חיובית יוזמת ב "מה אפשר" ולא "במה אי אפשר".
למשל: מנהל בארגון שבו הכול מתנהל באופן איטי, דוחים דברים, לא מקבלים החלטות, לא לומדים מטעויות, יכול להאשים את הארגון להיות פאסיבי ולהגיב: "כך הדברים עובדים פה".

מנהל ראקטיבי

זהו מנהל מגיב שמסיר מעצמו אחריות לגבי התוצאות העסקיות "זה לא אני זה הם". לעומתו מנהל פרואקטיבי ישפיע, יקבל החלטות, ידרוש עמידה ביעדים ולו"זים.

מדידת ביצועים ושיפור שיטות עבודה

הנדסת ייצור : הנדסת שיטות, מדידת עבודה, שכר עידוד

המטרה – קביעת זמני תקן הדרושים לביצוע פעולות ייצור או שירות שונות. כלומר, זמן תקני או סטנדרטי לביצוע פעולה על ידי עובד מיומן, בקצב עבודה נורמלי, בשיטה ובתנאים מסוימים.

חקר עבודה, מדידת ביצועים, שיפור שיטות

השימושים העיקריים במדידת עבודה, זמני תקן הינם : תכנון – קביעת תקן כוח אדם, קביעת סדר זימון עבודה או פעולות (פעולות ומשאבים) לביצוע על רצפת המפעל, איזון קו ייצור. תמחור (הערכה תמחירנית של עבודות) – חישוב עלות מרכיב העבודה בעלות הכללית של המוצר או השירות. בסיס לתמחיר הצעות מחיר לביצוע עבודות בקבלנות משנה. פיקוח ובקרה – כלי להשוואה בין שיטות עבודה שונות. כלי לפיקוח ובקרה על ביצועי העובדים. בסיס לקביעת שכר עידוד.

זמני התקן כוללים : תוספות זמן שיש להתחשב בהם, תוספות זמן אישיות, תוספות עייפות, תוספות להפרעות בלתי נמנעות / צפויות.

טכניקות של מדידת עבודה

 • חקר זמן – קביעת הזמן הנורמלי בהסתמך על מדידת הזמן בפועל בשעון עצר וביצוע הערכת קצב.
 • תהליך חקר זמן – אימות שהשלב-פעולה נעשית כפי שצריך לעשות אותה. בחירת עובדים מיומנים בשיטת העבודה, לצורך התצפית (לא מהירים ולא איטיים מדי, קצב רגיל 100%). חלוקת התהליך לפעולות-שלבי ביצוע. מדידה בפועל של הזמן הדרוש לביצוע כל פעולה-שלב במשך מספר פעמים. חישוב הזמן הממוצע לפעולה-שלב. מתן ציון לקצב ביצוע התהליך, שבו פעולות או שלבים שונים מתבצעים. חישוב הזמן הנורמלי שדרוש לביצוע פעולה-שלב. קביעת אחוז התוספות. חישוב הזמן התקני.
 • זמני תנועות קבועים מראש – קביעת הזמן הנורמלי לביצוע הפעולה, המסתמכת על טבלאות נתונים של זמנים נורמליים של האלמנטים המרכיבים את הפעולה (זמני תנועה קבועים מראש – זתק"מ). אחת השיטות המקובלות ביותר עד היום הינה MTM (Method Time Measurement).
 • דגימת עבודה – דגימת עבודה עוסקת בקביעת הזמן התקני לביצוע הפעולה, באמצעות הערכה מדגמית של אחוזי הזמן, שבו העובדים עוסקים בעבודות יצרניות ובפעולות אחרות, הערכת קצב עבודתם, ומדידת התפוקה שנעשתה בעת ביצוע הדגימה. דגימה רב-תצפיתית היא טכניקה של תצפיות אקראיות, שבעזרתן ניתן להעריך את הסתברות המערכת להימצאות במצבים דומים בעתיד. בעזרת דגימה זו ניתן להעריך תעסוקת עובדים, שמישות ציוד, אי שמישות ציוד, ניתוח פעילויות.
 • השלב הבא : קביעת גודל מדגם או מספר תצפיות נדרשות. קביעת אקראיות של התצפיות ותדירותן. קביעת הזמן התקני. מציאת התפוקה בתקופת הדגימה. אומדן קצב העבודה. חישוב הזמן הנורמלי לביצוע יחידת מוצר / למתן שירות.
 • זמני תקן סטטיסטיים – הקצבת זמן לביצוע פעולה או פעולות דומות, בהתבסס על מאפיינים טכניים של הפעולה או בהתאם לזמן ביצוע ידוע מהעבר.

ראיונות אישיים – ביצוע ראיונות אישיים עם בעלי התפקידים השונים במערך הייצור, התפעול, הלוגיסטיקה, הבטחת איכות וביקורת איכות ("שרשרת האספקה") בארגון.

חקר שיטות עבודה – חקר ביצועים

ביצוע תצפיות ומדידת עבודה הן לקווי ייצור והן לתחנות עבודה, לשם קביעת תקני ביצוע, איתור בעיות בזרימת החומרים, התכנון או בסידור תחנת העובד, חישובי יעילות של עובדים ומערכות כבסיס לתכנון מערכת תגמולים לעובד. כל זאת במטרה להגדיל את פריון העבודה ולקצר זמנים.

מדידת עבודה

לימוד תהליכי העבודה ופעילויות העיקריות. רישום תזרים תהליך עבודה במצב הקיים – לעומת תזרים תהליך במצב המשופר כנדרש. לאחר הסכמה על תהליך עבודה משופר-מתוקן, ביצוע מדידת זמנים לסדרת ייצור של כל מוצר נבדק וקביעת הזמן התקני לביצוע תהליך ייצור נכון על פי תזרים התהליך החדש שנקבע ביחד עם מנהל תחנת העבודה בייצור / מנהל מחלקה בייצור / מנהל ייצור / מנהל תפעול / מנהל המפעל לאורך כל תהליך הייצור של המוצר (קביעת זמן תקן לייצור והתפוקות למוצר/ים והתהליכים).

תכנון והגדרת עצי מוצר – בדיקה, ניתוח ושיפור של עצי המוצר לפריטים שנמדדו עבורם הזמנים, כולל: השלמה של עצי מוצר בכל רמה עפ"י הצורך, ניתוח תמחירי של עצי מוצר – קביעת מחירי עלות ומכירה, הוזלת עלויות והגדלת הרווחיות.

בדיקת שיטת התמחיר והמחרה הקיימים – ליין מוצרי הארגון ושיפור בהתאם לממצאים (להגדלת הרווחיות של העסק שלך).

 • זמני השבתות (אובדן זמן בייצור) – בדיקת דיווח זמני השבתות קווי ייצור ותחנות עבודה. בדיקת האפשרויות למניעת זמני השבתה (תכנון מנהלי חסר, אחזקה מונעת, חוסר במכירות).
 • תכנון פעילות (תכנון פיקוח ייצור ושירות) – בדיקת שיטה לתכנון תהליכי הייצור או שירות בארגון.
 • הכנת דוח מסכם – מסקנות, המלצות ושינויים נדרשים או מהלכים נדרשים לצורך השגת היעדים שהוגדרו (שיפור תהליכים ושיטות עבודה).
 • פגישת הנהלה – הצגת הממצאים, עריכת דיון וקבלת החלטות לגבי יישום ההמלצות.

אולי יעניין אותכם גם :

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

שיטות ניהול מתקדמות להתייעלות ואופטימיזציה

ייעוץ ארגוני

שרותי מנכ"לות מקצועית ומסורה במיקור חוץ – שרותי ניהול חיצוניים לעסקים

בעל /ת חברה פרטית מחפש /ת מנכ"ל מקצועי ומסור להמשך צמיחה והתפתחות?

שטרן יועצי ניהול – מעניקה שרותי ניהול במיקור חוץ (Outsourcing) בתחומי הבניהול הבאים : מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל שיווק ומכירות, מנהל תפעול ולוגיסטיקה, מנהל משאבי אנוש, מנהל הבטחה ובקרת איכות.

ניסיון עשיר ורב-שנים בניהול יחידות רווח והפסד לתוצאות. משרת מלאה או חלקית של מנהל /ת עסקים במפעלי תעשייה, חברות מסחריות, קמעונאות, עסקים משפחתיים, עסקים חקלאים או במושבים וקיבוצים. פתרונות מעשיים, מותאמים לצרכים שונים. על בסיס ניסיון מקצועי של 38 שנים בעבודה עם בעלי חברות, עסקים קטנים, עסקים בינוניים, מנכ"לים, בכירים, מנהלים

 • ניסיון רב שנים בניהול יחידות רווח והפסד.
 • בעל ניסיון מולטי דיספלנרי בתחומים הבאים: ניהול כללי, כספים, שיווק ומכירות, פיתוח עסקי, תפעול ולוגיסטיקה, שרשרת האספקה, משאבי אנוש, הבטחת איכות ומצוינות עסקית ועוד…
 • ניסיון מוכח בבניית חזון ויעדים ומימושם.
 • מומחה למימוש אסטרטגיה, הובלת תהליכים חוצי-ארגון ועמידה ביעדים עסקיים.
 • בעל ניסיון בהשבחה וטיוב חברות.
 • השכלה בהנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים ניהול כללי, מנהל עסקים שיווק פרסום ויחסי ציבור.

במידה והאתגרים שלנו יכולים להיפגש. מוזמן /ת ליצור קשר !

צור קשר 

אולי יעניין אותך גם :

מנכ"ל / סמנכ"ל במיקור חוץ

שרותי ניהול חיצוניים לעסקים

ניהול במיקור חוץ – פיתוח עסקים בינוניים

ייעוץ עסקי מותאם ליקבי בוטיק ומבשלות בירה (מרכזי מבקרים, חנויות יין)

יועץ עסקי

אם אתם נמצאים בצומת דרכים עסקית, של התפתחות, התייעלות והמשך צמיחה וגידול, חבילת שירות זו מותאמת עבורכם. השרות ניתן ליקבי בוטיק, מבשלות בירה, חנויות יין בכל שלב בחיי העסק – יזמות ופתיחת עסק חדש, התרחבות ושדרוג עסק קיים, שינויים ארגוניים או הבראה ושיקום של עסקים במשבר.

חשיבה וגיבוש משותף של החזון והמטרות בעסק לטווח המיידי, הקצר, הבינוני והארוך. אסטרטגיה –  תרגום המטרות העסקיות למשימות שיווקיות ותפעוליות וכספיות, עיצוב ותדמית. עיצוב מדיניות שיווקית ותדמיתית והכנת התקציב לביצוען.

הכנת תוכנית עבודה – לטווח המיידי, הקצר והבינוני (עד 12 חודשים קדימה). התוכנית תכלול מטרות, סל שירותים ומוצרים, קהלי יעד, יעדים כספיים, דרכי פעולה, בקרה על הביצוע ועלויות למימושן.

פיתוח ארגוני

בחינת יכולות הארגון והעסק במטרה להציב מטרות ויעדים לשיפור. ליווי השינויים הארגוניים, שיפור המבנה הארגוני, הגדרות תפקידים ועבודת צוות. ניהול משימות וזמן (כולל שיפור תהליכים ושיטות עבודה, כתיבה והטמעת נוהלי עבודה, מיסוד ישיבות ניהול, סיעור מוחות והנחיית תהליכי חשיבה אינטנסיביים ויצירתיים להתמודדות עם המשימות).

שינויים ארגוניים

ליווי התמורה הארגונית והאסטרטגית. מטרת השינוי ליצור התחדשות וצמיחה ארגונית, לשפר התאמת הארגון לסביבתו ולמנוע את התפתחותם של תהליכי התפוררות ובליה. אימון הצוות הניהולי תוך כדי ביצוע עבודה (Training On The Job) והשתתפות פעילה בייזום ובחשיבה ניהולית או יעוץ אישי למנהלים. מטרתו של תהליך יעוץ אישי למנהלים הוא לסייע למנהל לתפקד באופן אפקטיבי יותר, במסגרת יעדיו, תפקידו ולמול האתגרים העומדים בפניו.

משאבי אנוש – איתור וגיוס, אבחון, השמה וקליטה, הדרכה ואימון של כוח אדם בהתאם לצורכי העסק, פיתוח מנהלים, יחסי עבודה, תקשורת, שירותים לעובדים, בקרה והערכה, הטמעת שיטות הנעה, גאוות יחידה, שיפור אקלים ותרבות הארגונית, תגמול ובונוסים.

מסחור חזותי

מסחור חזותי נועד להפוך את המרחב הקמעונאי לחוויית קנייה, המעבירה את המסר לצרכן הסופי בכל נקודת שהייה בחנות – Visual Merchandising. פרסום בנקודת המכירה אינו דומה לפרסום במדיה המונית כמו עיתונות או טלוויזיה. זוהי נישה ייחודית, הדורשת התמחות והיכרות מעמיקה עם התנהגות הצרכן במרחב הקמעונאי. במסגרת זו אנו אחראים על בניית הקונספט למסחור בנקודת מכירה בהתאם להיקף הפעילות, עיצוב פנים ואדריכלות למרחב הקמעונאי – חנויות וחלונות ראווה, תכנון מידוף, עמדות וחללי תצוגה, עמדות קד"מ (Indoors & Outdoors).

בניה / שדרוג מערך שיווק ומכירות – בכלל זה ליווי והתמקדות בעבודת השטח או מכירה פרונטאלית, אקטיבית או דפנסיבית. הדרכה והטמעת טכניקות מכירה, קביעת יעדים, תכנון מערכות תגמול והנעה לעמידה ביעדים. שיפור קשרי לקוחות והשירות השוטף, הקמת מערך ניהול קשרי לקוחות (C.R.M) במסגרת מועדון לקוחות.

טלמרקטינג / טלמיטינג / טלקולקטינג – מכירה טלפונית (משיכת הזמנות), תיאום פגישות וגבייה טלפונית, קידום מכירות, בדיקת שביעות רצון וצורכי לקוחות.

שיפור השירות ללקוח: שיפור תהליכים, קיצור זמני פעולה ותגובה, הגברת היעילות והאפקטיביות של תהליכים (ניהול קשרי לקוחות – מתן שירות איכותי, תקשורת אפקטיבית והתמודדות עם מצבי שירות מורכבים).

ביצוע הדרכה לעובדים – ליווי והדרכה של נקודות המכירה / אנשי מכירה וצוות קד"מ,  "אימון תוך כדי עבודה" לשיטות העבודה, מחשוב וביצוע תפקידם.

תדמית אסטרטגיה תדמיתית – הגדרת חזון, קהלים ושווקים, תכנית חדירה לשווקים ותכנית מיתוג.

פרסום ויחסי ציבור – כתיבת מסרים שיווקיים ונוכחות בתקשורת, ייעוץ מקצועי בנושא מיתוג  וקידומו, מיצוב ותדמית, הפקת אירועים בליווי מלא, קידום מכירות ועוד.

קשרי לקוחות – הטמעת שיטות ממוחשבות ותהליכי בקרה ומשוב לשיפור השירות. פיתוח קשרי לקוחות ע"י מערך CRM, הבונה פרופיל לקוח, מאפשר לתת טיפול אישי לכל לקוח, ותורם לשימור לקוחות והתמקדות בלקוחות רווחיים לעסק.

שימור לקוחות והגדלת נאמנות לקוח.

הפקות דפוס – מבניית הקונספט השיווקי, איסוף וגיבוש חומרים, ועד להנחיית בית הדפוס.

בניית אתר אינטרנט – ליווי וייעוץ מקצועי לכל אורך תהליך הקמת אתר אינטרנט וקידומו (חנות יין מקוונת).

מיתוג וזהות ארגונית – תכנון ועיצוב מרכיבי העסק עפ"י תכנית יעדי מיתוג וזהות ארגונית.

הקמה ותפעול מועדון לקוחות

בניית מאגר נתונים ממוחשב (D.B) על פי נתונים קיימים: החל מטופס הצטרפות למועדון הלקוחות שיהיה בחנות דרך הענקת כרטיס חבר מועדון. ניהול פעילויות המועדון: יעוץ וחשיבה קריאטיבית ביצירת מבצעים, פעילויות ותכנים לחברי המועדון, עיצוב ושליחת כרטיסי ברכה לימי הולדת, חגים ואירועים משמחים אחרים וכד' (על פי תוכנית פעולה מתוכננת). עיצוב ניוזלטר אינטרנטי ושליחתו אחת לשבועיים. תפעול שוטף של מועדון לקוחות בסיוע מקדמת מכירות קיימת בחברה (עדכון מחשב, טלפונים, דיוורים, SMS, רישומים, אירוח חברי מועדון, טיפול בטופסי רישום ועוד).

אירועים ומבצעים – ייזום והפקת מבצעים שיווקיים, אירועי מכירה ותדמית ללקוחות (מועדון, I.P ובכלל).

קידום מכירות

פתרונות מקוריים וחדשניים, יוצאי דופן לאירועי הקד"מ ליצירת חווית קניה. הגברת מכירות מוצרים ושירותים (כולל: טעימות יין ומשלוחי יין, הדרכות יין וסיפורי יין, מפגשי בישול חוויתי, שוברי מתנה וערכות מתנה, תצוגה ומכירה של אביזרים, קידום אירועי חברה וללקוחות פרטיים ואיכותיים במקום, יצירת שיתופי פעולה מקצועיים, שיווק ללקוחות חו"ל, הקרנת סרטים בתחום, "החדרת מוצרים" חדשים, קידום מוצרים ועוד…….).

ניהול ותכנון פיננסי – הכנת תוכניות עסקיות ופיננסיות. אבחון מצב העסק והמלצות לשינוי. סיוע בהכנה וניהול תזרים מזומנים לעסק בהתאמה לפעילות השוטפת (תכנון ובקרה או תכנון ובקרת תקציב). הכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב – שנתיות (תכנון ובקרת תקציב). קביעת קריטריונים לקבלת החלטות השקעה והכנת תקציבים אופרטיביים. הפקה וניתוח דוחות כספיים וניהוליים ככלי עבודה לתכנון ובקרה שיטתיים בארגון. בניית פרמטרים מדידים לבחינת פעילות הארגון. בחינה וקביעה של מדיניות אשראי וגבייה. אפיון והטמעת מערכות מידע. ניהול מלאי, גבייה ותשלומים. הקמת עצי מוצר ותחזוקתם, תמחיר והמחרת מוצרים ושירותים (בניית מחירונים). ביצוע ניתוחי מוצרים – לרמות מלאי, מכירות, רווחיות ועוד.

ניהול המידע ומחשוב העסק – בדיקה, תכנון והקמת מערך ממוחשב או שיפור מערך קיים והטמעת נוהלי איסוף ועיבוד מידע והפיכתם לכלי ניהול וידע: החל משלב איתור לקוחות פוטנציאליים, תהליכי מכירה, תהליכי הלוגיסטיקה, בקרת השירות, כספים והגבייה.

פיתוח עסקי – כניסה לתחומי פעילות חדשים או נוספים (כולל קהלי יעד חדשים), הקמת מועדון לקוחות ותפעולו, יצירת שת"פ, רעיונות לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים, ייבוא מוצרים חדשים (הגדלת מגוון "סל מוצרים ושירותים"), הקמת סניפי בעלות או זכיינות נוספים ברשת ועוד.

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים ובינוניים

ייעוץ ופיתוח עסקי

ייעוץ לעסקים משפחתיים וניהול כלכלת המשפחה

ייעוץ שיווקי לעסקים

ייעוץ לחנויות קמעונאיות וזכיינות

בעלי מקצוע ותיקים / מנהלים ובכירים / סמנכ"לים / מנכ"לים – מחפשים עבודה?

בעלי מקצוע ותיקים, מנהלים ובכירים, מנכ"לים, סמנכ"לים – מחפשים עבודה?

מה שאתם מחפשים נמצא כאן, אצלנו ב- Shtern Group! חזרה לשוק העבודה איך (ייעוץ דיסקרטי SKYPE או CHAT און ליין).

במהלך תקופת הקורונה, עם כ 1,150,000 מחפשי עבודה ויותר, הראש של מנכ"לים / מנהלי משאבי אנוש / בעלי עסקים כל כך עסוק בריבוי תהליכים, משימות, שינויים מעכשיו לעכשיו (הישרדות עסקית) ואינם פנויים לתהליכי ליווי ותמיכה אישית ומקצועית בך המנכ"ל / מנהל בכיר / עובד מקצועי ותיק. רצוי להשקיע זמן ומחשבה לתכנון המחר, זה הזמן לדאוג לעצמך!

האם אתה נמצא באחד השלבים ו/או ההתלבטויות הבאות :

 • שינויי כיוון תעסוקתי, האם להחליף כרגע עיסוק, למה ואיך לעשות (כיוונים לעתיד)?
 • לעבור מעצמאי לשכיר (ולהפך), איך ומה לעשות?
 • התלבטות למה אני מתאים (אפיון כיוון תעסוקתי מתאים, הגדרת זהות תעסוקתית).
 • כניסה מוצלחת לתפקיד חדש.
 • יכולות (שיפור התפקוד בנקודות החלשות) / מיומנויות / הישגים / התאמה אפשרית (מודל SWOT לאבחון הפנימיות והחיצוניות של המועמד לפריצת דרך בשניהם ולשילוב אופטימאלי ביניהם).
 • צריכים לכתוב או לשפר קורות חיים מקדמים, כיצד תביא תועלת למעסיק החדש (הישגים ומיומנויות).
 • התאמה בין ההישגים והמיומנויות (כולל התייחסות לחוזקות וחולשות – מגבלות קיימות) כחלק מחיפוש עבודה מתאימה.
 • מקורות לחיפוש עבודה – איתור משרות מבוקשות (חיפוש עבודה אפקטיבי).
 • הכנה לראיון עבודה, למבחני מיון, לכניסה נכונה ומוצלחת לתפקיד חדש.
 • ראיון עבודה – הכוונה ותרגול מה כן / מה לא לעשות, "מכירה עצמית" על בסיס הישגים, מדוע לקבל אותך ולא מישהו אחר?

אימון אישי מתאים למחפשי עבודה, שרוצים לצאת לדרך עצמאית וכל מי שרוצה לשנות כיוון בקריירה ויכולים להיתרם מאוד מאימון אישי ממוקד תוצאות, ולקבל בדיוק את הכלים הנחוצים לשינוי המשמעותי בחיים.

אנחנו כאן תמיד בשבילכם!

לנו, בשטרן יועצי ניהול יש ניסיון של שנים רבות בעסקים (אימון מנהלים, הנהלות, צוותי ניהול, אימון לתפקיד ובתפקיד – training on the job, על רצפת היומיום של העובד-מנהל, משאבי אנוש, פסיכולוגיה ארגונית ועוד…). אנחנו מבינים עסקים ובונים הצלחות!

אולי יעניין אותך גם :

משאבי אנוש דרושים : צומת גיוס והעסקת עובדים ומנהלים

ניהול משאבי אנוש

חברת כוח אדם שמגייסת עובדים מאושרים לעסק שלך

חשיבות תפקיד מנהל משאבי אנוש בארגון

גיוס עובדים שבאמת יענו לצרכים של העסק שלך

משאבי אנוש – הערכת עובדים – שיפור יכולות אישיות

ייעוץ במשאבי אנוש

ביקור יועץ מומחה אצלך בעסק – אבחון מהיר של בעיות והמלצות לפתרונות

עסקים קטנים ובינוניים – הקמת עסק חדש, פיתוח עסק קיים, הבראה ושיקום עסק במשבר, מינוף פעילות עסקית

אתם מתכוננים להקים עסק או לפתח עסק קיים? אתם מחפשים דרך להבריא ולשיקום עסק במשבר? אתם רוצים למנף הזדמנות עסקית?

אתם נמצאים בצומת של קבלת החלטות חשובות, כמו: שינויים ניהוליים-ארגוניים, בניית בקרות עסקיות, שיפור או הרחבת פעילות קיימת, פיתוח עסקי או ייעול תהליכי עבודה בכל רבדי הארגון?

אז הגעתם למקום הנכון!

שלום,

שמי יצחק שטרן, מנכ"ל שטרן יועצי ניהול, חברה שקיימת למעלה מ- 20 שנה וליוותה מאות עסקים בישראל להצלחה. החברה שלנו מתמחה במגוון תחומים, ביניהם :

 • ניהול עסקים, כולל עסקים משפחתיים, עסקים קטנים ובינוניים בכל מגזרי המשק
 • ניהול ותכנון פיננסי
 • ניהול משאבי אנוש וכוח אדם
 • מערכי הבטחת איכות ובקרת איכות (מצוינות עסקית)
 • מיתוג פרסום ותדמית
 • בנייה, שדרוג ותפעול מערכי שיווק, מכירות, קידום מכירות ושרות לקוחות
 • תפעול, ניהול שרשרת אספקה ולוגיסטיקה
 • יזמויות עסקיות – בדיקת היתכנות וליווי פעיל בהתנהלות
 • ניהול פרויקטים
 • קידום וייעול פעילויות של חנות בודדת ו/או רשת חנויות קמעונאיות וזכיינות
 • מיזוגים והשקעות בעסקים
 • אימון מנהלים ועובדים
 • שרותי ניהול חיצוני לעסקים / ניהול במיקור חוץ / ניהול באאוטסורסינג (Outsourcing)

המומחיות שלנו משתקפת באבחון מצבים ושלבים שונים בחיי העסק, ובמציאת הפתרון המוצלח והמתאים ביותר "בתפירה אישית" של שיטות העבודה בעסק שלכם, עפ"י צרכים, יכולת ותקציב.

בין השירותים שאנו מציעים ניתן לקבל ייעוץ וליווי עסקי, קואצ'ינג וניהול במיקור חוץ.

מאות לקוחות מרוצים מכל ענפי המשק הם ההמלצה הטובה ביותר שלנו. . .

אנחנו פותחים לך דלת להזדמנות עסקית – ללא תשלום וללא התחייבות!

פגישת היכרות מעמיקה עם המומחים שלנו, אצלך בעסק או אצלנו במשרד. לתיאום פגישה, השאירו את פרטיכם בעמוד :

פגישת ייעוץ ראשונית ללא תשלום וללא התחייבות

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ עסקי

מהו אבחון ארגוני?

טיוב והשבחת חברות?

בניית תוכנית עסקית

ייעוץ עסקי שיווקי – מפגשים ושיחות ב- SKYPE

שטרן יועצי ניהול – משיקים שירות חדש לבעלי עסקים וחברות, מפגשים ושיחות ייעוץ עסקי שיווקי ב – SKYPE !

שטרן יועצי ניהול משיקים שירות חדש עבורכם – מנכ"לים / סמנכ"לים / מנהלים ובכירים / בעלי עסקים וחברות – "מפגשים ושיחות SKYPE". המומחה שלנו זמין, מאזין ועונה לך!

לאור משבר הקורונה במשק ובהתאם לפניות רבות של בעלי עסקים, נערכנו ומשיקים שירות חדש של :

מפגשים ושיחות ייעוץ עסקי שיווקי ב – SKYPE !

תחומי הפעילות של שטרן יועצי ניהול מקיפים את מרב השירותים הנחוצים לעסקים בישראל. פעילותנו מספקת עוגן יציב של סיוע מקצועי, הכוונה ומתן כלים חיוניים להצלחת העסק. השרות ניתן לכל סוגי העסקים ובכל שלב בחיי העסק – יזמות ופתיחת עסק חדש, התרחבות ושדרוג עסק קיים, שינויים ארגוניים או הבראה ושיקום של עסקים במשבר. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו טכניקות מגוונות של ליווי ופיתוח עסקי רב-תחומי ובהן : ייעוץ, אימון, חניכה, ליווי מנהלים והנהלות, ביצוע פרויקטים בשיטת Turn Key וניהול במיקור חוץ ע"י מומחים מקצועיים בתחומים שונים, כמו: ארגון וניהול, כספים, שיווק ומכירות, תפעול ולוגיסטיקה וכדומה. כל שרותינו מוצעים לאורך תקופה או באופן נקודתי בהתאם לצורך.

השאר/י כאן את פרטיך ונקבע לך פגישה ראשונית עם המומחה – ללא תשלום וללא התחייבות!

צור קשר

אולי יעניין אותך גם :

פגישת ייעוץ ראשונית – ללא התחייבות וללא עלות

מהו אבחון ארגוני?

אימון אישי למנהלים

אימון מנהלים ועובדים

סיפורו של עסק – אולי זהו גם הסיפור של העסק שלך?

משחק עסקי לעובדים ומנהלים – תהליך מובנה לשיפור מתמיד (KAIZEN ביפנית)

לפניכם משחק, אשר תוכלו לשבץ בישיבות הצוות שלכם בארגון. מומלץ להפעיל אותו לפי ההוראות, או בשינויים, כראות עיניכם, כך שיתאים במיוחד לארגונכם.

מטרות המשחק :

 • לחזק את תפיסת ה "קייזן" בארגון (שיפור מתמיד).
 • לעודד שימוש בטכניקות לפתרון בעיות.
 • לפתוח ישיבה או דיון בצורה יוצאת דופן, שתיזכר לטווח ארוך.

גודל הקבוצה מומלץ: 10 – 15 משתתפים.

זמן: כ- 20 דקות.

מבנה החדר: חדר או אזור ללא שולחנות וכיסאות. ניתן לערוך את המשחק גם מחוץ לחדר.

חומרים דרושים: כדור קטן וקל, שנוח לזרוק ולתפוס.

התהליך :

 1. הקבוצה עומדת במעגל.
 2. הסבירו לקבוצה את מטרת המשחק: שיפור מתמיד בעזרת משחק בכדור.
 3. זרקו את הכדור-לאחד המשתתפים והורו לו למסור את הכדור למשתתף אחר, תוך כדי כך לקרוא בקול בשמו של המשתתף.
 4. כשהקבוצה סיימה, שאלו: "כיצד נוכל לעשות זאת טוב יותר, ומהר יותר?" בדרך כלל, הקבוצה תציע לצמצם את המעגל, כדי לחזור על התהליך מהר יותר.
 5. כשהקבוצה סיימה שאלו שוב: "כיצד נוכל לעשות זאת עוד יותר טוב, ומהר יותר?".
 6. המשיכו כך, עד שאתם והקבוצה תהיו מרוצים מהשיפורים המתמידים שבוצעו, ושהגעתם לאיכות גבוהה. (ברוב המקרים, הקבוצה תגיע למצב שבו כולם יעמדו במעגל קטן, כך שכולם צמודים זה לזה).
 7. סכמו את המשחק והדגישו את חשיבות " השיפור המתמיד" בארגונכם. בקשו מהמשתתפים להציע הצעות מעשיות, כיצד יוכלו לשפר תהליכים בארגון, באופן מתמיד. התמקדו בנושאים של הדיון האקטואלי.

בעל עסק – מתלבט האם למכור את העסק? להכניס שותף? למצוא משקיע?

יועץ בתחום השקעות ומיזוגים בעסקים

מכירת חברה או גיוס והרכבת שותפות עסקית הם מסע עסקי אסטרטגי, הדורש ממך, בעל העסק משאבי זמן וידע אינסופיים, ואינו מותיר לך מרווח לטעויות טקטיות, כלכליות או משפטיות.

עיתוי זה הכול! צמיחה בפעילות העסקית ובצורכי הון חוזר, ניהול שאינו מיטבי ומקצועי, הגעה לגיל פרישה, השקעות חדשות שהעסק צריך והאטה כלכלית הן חלק מהסיבות המביאות אותנו לשקול האם למכור את העסק? להכניס שותף או למצוא משקיע?

קיימות אפשרויות שונות למתן פתרונות רלבנטיים לתקופה זו והם: מיזוגים בין עסקים, הכנסת שותף אסטרטגי לעסק או מכירת העסק כולו או חלקו.

אנו מעמידים לרשותך בעל העסק שרות ייחודי, אישי, מקיף ודיסקרטי בתחומים הנ"ל של מכירת עסק או גיוס והכנסת שותף אסטרטגי לעסק או מיזוג בין עסקים ו/או כל פתרון אחר אפשרי כולל החלפת שותף, השרות כולל:

 • שדרוג והשבחת הפעילות העסקית (הכנה למקסם את תהליך מכירת העסק / מכירה מיטבית מקסימלית של העסק).
 • פתרון סכסוכים או אי-הסכמות אישיות, ניהוליות ומקצועיות בין שותפים.
 • אימון והכשרת מנהלים / בעלים / דור שני או שלישי בעסקים משפחתיים והכשרה למנכ"לות בעסק המשפחתי.
 • גיוס מנכ"ל שכיר מקצועי והעברה סדורה בעסק של הניהול.
 • ליווי והשקעות לבכירים. מנהל בכיר מרגיש שמיצית את התפקיד ומחפש את האתגר הבא בעולם העסקי?
 • יוזמות עסקיות שונות באיתור קונים ורוכשים פוטנציאליים לעסק.
 • בחינה וסיוע לבעל העסק בתהליך מכירה מלא / חלקי של העסק (נכסים עסקיים ושיווקיים).
 • בחינה וסיוע לבעל העסק בתהליכי מיזוג בין עסקים.
 • הערכת שווי חברה – כמה שווה העסק שלך?
 • גיבוש והכנת תוכנית עסקית לחברה שנמכרה / שנרכשה / המאוחדת.

בית השקעות לרכישות ומיזוגים

שטרן יועצי ניהול – הינה בית השקעות לרכישות ומיזוגים המתמחה בחברות וארגונים בינוניים וקטנים במגזר התעשייתי, בענף הבניה, ענף המוסכים ומרכזי שרות רכב, חברות מסחריות או מעניקות שירות, משקים ועסקים חקלאיים, חנויות ורשתות קמעונאיות, עסקי נישה מיוחדים, בעלי מקצוע חופשיים ובעסקים בבעלות משפחתית בכל מגזרי המשק.

אולי יעניין אותך גם :

טיוב והשבחת חברות מהו?

מיזוגים והשקעות בעסקים

בניית תוכנית עסקית