תוכנית שיווקית הינה בעצם התווית האסטרטגיה לפעילות השיווקית הטקטית של העסק. התוכנית השיווקית היא חלק מהתוכנית העסקית ומשמשת כתוכנית העבודה של העסק. התוכנית השיווקית אמורה לכלול את המרכיבים הבאים: מידע על שוק היעד. קביעת יעדים כמותיים ואיכותיים. בחינת מרכיבי תמהיל השיווק (המוצר, המחיר, ההפצה, הקידום). קביעת תקציב שיווק. לוח זמנים לביצוע. קביעת מנגנון פיקוח ובקרה. מערכת מידע שיווקי.