9001 ISO – מהם התועלות שעסקים, ארגונים וחברות מפיקים ממערכת ת"י 2015 : 9001 ISO?

למה כדאי לקבל אישור לתקן איזו?

9001 ISO – ארגונים פועלים לקבלת התקן מכמה סיבות עיקריות, שהינם: השגת יתרון בשוק (כספק מועדף), דרישת לקוחות, דרישות משרד הביטחון-מנהלת הרכש של משרד הביטחון, חלק מהאסטרטגיה הכוללת של הארגון, שיפור מתמיד והתייעלות בכל רובדי ומישורי הפעילות של הארגון.

לתקן יש השפעה חיובית על ביצועי הארגון וקיים החזר השקעה במערך האיכות ובארגון כולו. אבל, ישנם ארגונים שמערך ה- ISO הינו "מערך מבודד" בתוך הארגון ואינו חלק ממערך הניהול הסדיר.

ההישגים המשמעותיים באיזו

ההישגים המשמעותיים באיזו הם: רגישות לצורכי הלקוחות, עמידה בדרישות לקוחות והעלאת רמת שביעות הרצון, השקעה במשאב האנושי ושיפור ממשקי העבודה בין פונקציות ניהוליות בארגון, ביצוע פעולות מניעה יותר מפעולות תיקון, חסכון בעלויות באופן כללי ועלויות של ביצוע טעויות, למידה מניסיונם של אחרים ויוזמה של שותפות אמת עם ספקים.

קיים החזר השקעה ב "ארגונים לומדים"

קיים החזר השקעה ב"ארגונים לומדים": ארגון לומד הוא ארגון המשכיל לנצל את מערכת האיכות התקנית לתועלת של עצמו. הוא משתמש בנתוני מערכת האיכות לקידום עסקיו ולפתרון בעיות, מתחקר אירועים ומיישם את המסקנות הלכה למעשה בתהליכי העבודה שלו. נמצא גם שהחזר ההשקעה (עלות מול תועלת) גדול יותר פי ארבע ויותר.

הקושי העיקרי באיזו הינו בשימור ותחזוקה של האישור לת"י 9001 ISO

הקושי העיקרי הינו בשימור ובתחזוקה של האישור לת"י 9001 ISO, כלומר: כמות הנהלים והקשיים בהטמעת העבודה על פיהם, ההשקעה הגדולה בתחזוקת התיעוד הנדרש, חוסר מחויבות הנהלה לאורך זמן ועיכובים ביישום פעילויות מתקנות בעקבות ליקויים וחריגות. כמו עולה הטענה ש"מערך ה- ISO יקר" לשימור ותחזוקה.

המשמעות של עלות אי קיום איכות

כמו כן ישנו פרמטר נוסף בשיקול הדעת שהינו הערכת עלויות האי איכות: בארגונים מעריכים שכ- 15% מעלויות המכירות הם עלויות אי האיכות / אי עמידה באיכות. מרכיבי העלות הינם: עבודה חוזרת ותיקונים, פסילות בקווי הייצור או החזרות מלקוחות, אובדן מכירות, השקעה במערכת האיכות וחסכון תפעולי כתוצאה משיפור תהליכים ושיטות עבודה.

סיכום לקחים ותועלות ISO 9001 ?

  • למערך האיכות יש השפע חיובית על ביצועי הארגון ופתיחת אפשרויות שיווקיות ושווקים חדשים.
  • קיים החזר השקעה במערך האיכות.
  • רוב הספקים מעודדים את ספקיהם להקים מערך איכות מאושר כחלק משרשרת איכות האספקה.
  • רוב הארגונים תומכים בהמשך סיקרים חיצוניים כמנגנון אובייקטיבי בשוק.

אולי יעניין אותך גם :

ניהול אבטחת איכות

הבטחת איכות ומצויינות עסקית

מהו מבדק פנימי לפי תקן איזו?

עקרונות בקרת איכות כוללנית TQC

ועדת סקר והנצלה MRB

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.